Vanaf 1 juli 2019 gaat voor bedrijven de informatieplicht energiebesparing gelden. Dit is een aanvulling op de al bestaande energiebesparingsplicht voor bedrijven. Doel van de informatieplicht is om het bevoegd gezag inzicht te geven in de reeds getroffen energiebesparingsmaatregelen.

Voor welke bedrijven geldt de informatieplicht?

Conform de energiebesparingsplicht moeten bedrijven energiebesparende maatregelen toepassen bij een energieverbruik van ≥50.000kWh elektriciteit of ≥25.000 m3 aardgas. Energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd < 5 jaar moeten worden doorgevoerd.

Energieakkoord

Om de doelstellingen uit het energieakkoord te behalen zijn er afgelopen jaren al diverse wetten en regels actief om de CO2 uitstoot te reduceren. Zo zijn er meerjaren afspraken gemaakt met grote energieverbruikers, is per 5 december 2015 de EED-verplichting ingegaan met een herhaling per 4 jaar, worden energiebesparingsonderzoeken vereist bij vergunningprocedures (meldingen Activiteitenbesluit en aanvraag Omgevingsvergunning) en zal vanaf 1 juli 2019 de informatieplicht gaan gelden.

Meer weten over de informatieplicht?

Geldt voor u de informatieplicht of wilt u weten welke energiebesparende maatregelen u moet treffen voor de energiebesparingplicht? Door onze ervaringen met EED-rapportages en energiebesparingsonderzoeken kan Cauberg Huygen de energiebesparende maatregelen voor u vaststellen.

Neem voor meer informatie contact op met:
Larissa Ottenheijm (06-54257415 / [email protected])

Larissa Ottenheijm - kantoor Maastricht - 2023

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Larissa Ottenheijm MBA