In deze CaubergTalks podcast zijn adviseurs Adonia Diakoumis en Tom Scholten te gast om wat meer te vertellen over ons laboratorium, welke metingen ze allemaal kunnen uitvoeren, welke onderzoeken ze tot nu toe zijn bijgebleven en waarom dit vakgebied hun zo blijft boeien. “In ons lab kunnen we productinnovaties doormeten”.

Inhoud:

– 00:00 | Introductie onderwerp en de gasten Adonia Diakoumis en Tom Scholten
– 01:40 | Geluid- en trillingsmetingen in het laboratorium
– 02:16 | Wat is het belang van een eigen lab?
– 02:50 | Binnendozen voor wanden met beschermende laag voor aanbrengen isolatiemateriaal
– 04:11 | Met dynamische stijfheidsmetingen de eigenfrequentie van producten bepalen
– 05:06 | “Metingen geluid en trillingen zijn met dezelfde opstelling uit te voeren”
– 05:30 | Wat voor producten worden zoal in het laboratorium getest?
– 06:12 | Geluidmetingen omkasting warmtepompen vanwege strengere eisen installatiegeluid
– 06:40 | “Leukste meting toch wel met complete scheepsdekopbouw in combinatie met verschillende toplagen”
– 07:50 | Mogelijkheid productinnovatie te testen voordat het in praktijk wordt toegepast
– 09:20 | Ondersteuning tijdens R&D
– 09:40 | Projectspecifieke oplossingen in de bouw
– 10:38 | Onderzoek geveldelen en laagfrequent geluid in London en Antwerpen
– 11:28 | Met dynamische stijfheidsmetingen de eigenfrequentie van producten bepalen
– 13:02 | “Fabrikanten testen eerder combinaties van materialen die ze al kennen dan dat ze compleet nieuwe constructies ontwerpen”
– 13:35 | Wat voor soort fabrikanten kloppen bij ons aan voor metingen en onderzoeken?
– 15:00 | Waarom blijft dit werk jullie boeien?
– 17:07 | Einde

Luister meer:

CaubergTalks

Lees ook:

Wat kan ons laboratorium voor u betekenen?
Ervaren van geluid in woningen
Toepassing QAVITY in proefwoning Portaal gestart
QAVITY winnaar De Isolatieuitdaging
Geluidmetingen vloerisolatie volgens NTA 5098

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met