Het woongebouw Pontsteiger in de Amsterdamse Houthavens is de winnaar van de internationale buildingSMART Award 2018 binnen de categorie ‘Construction’. Dit is vandaag bekendgemaakt tijdens het ‘International Standards Summit’ in Tokyo. Cauberg Huygen adviseerde bij dit project over bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid, windhinder en trillingshinder.

Open BIM-standaarden

De jury heeft de prijs toegekend aan bouwcombinatie Pontsteiger omdat zij erin is geslaagd om Pontsteiger volledig met open BIM-standaarden te ontwikkelen en te bouwen. De ontwikkelcombinatie bestaat uit Dura Vermeer, De Nijs en betrokken partners. Bij Pontsteiger is vanaf de start gekozen voor het open BIM gedachtegoed, met als rode draad het samenwerken op een gestructureerde en eenduidige wijze. Met als resultaat een betere integratie van de verschillende onderdelen, het versnellen van afstemming, het faciliteren in prefabricatie en het verhogen van de kwaliteit en veiligheid tijdens het bouwen.

Al in het beginstadium heeft de directie van de bouwcombinatie het BIM-niveau van Pontsteiger aangegeven. Deze moest op een zodanig niveau zitten dat het bij de oplevering van het pand niet gedateerd is. Vroeger was de ‘bouwtekening’ de primaire informatiedrager, nu is dat het BIM-model. Bij Pontsteiger is volledig vertrouwd op het BIM-model. En dat is een fundamenteel verschil met andere projecten op het moment dat het project in 2015 startte.

Pontsteiger scoort met BIM

Links op de foto Lisette Poldermans, teamleider bouwfysica en BIM-expert bij Cauberg Huygen

BuildingSMART is een internationale non-profit organisatie die open BIM-standaarden ontwikkelt en het gebruik ervan stimuleert. Jaarlijks organiseert BuildingSMART International een Award programma. Hierin wordt gekeken hoe effectief en innovatief de open BIM-standaarden worden toegepast in projecten en hoe je uitdagingen in het digitaal samenwerken kan overwinnen. BuildingSMART had dit jaar moeite om alle inzendingen op tijd te bekijken en te komen tot een winnaar – er zijn nog nooit zoveel inzendingen geweest als dit jaar.

“BIM is het samenwerken met 3D modellen voorzien van de benodigde informatie. Het komen tot integraal afgestemde modellen met de juiste informatie is het gevolg van een iteratief proces van gestructureerd werken, kennis delen en afstemmen. BIM gaat over samenwerken, op een open en transparante wijze. Daarom is het gebruik van open standaarden essentieel. Dit is de enige duurzame manier van BIMmen in de keten”, aldus Jeffrey Truijens – Informatie & Procescoördinator Dura Vermeer.

Erkenning

De open BIM-manier van werken heeft zijn vruchten afgeworpen. De bouwcombinatie Pontsteiger wil dan ook de ervaringen en lessen met een breed publiek delen. Dit is ook de reden van inschrijving geweest aan de buildingSMART Award. De BIM-coördinatoren Mark van der Wal en Maaik de Nijs zijn trots op het behaalde resultaat: “Het is gaaf om te zien dat ons geloof in werken met open BIM standaarden is opgepikt door het gehele team. Wij hebben dag in dag uit keihard met het gehele team gewerkt en het resultaat is daar. Dat we hierbij erkenning krijgen van BuildingSMART International is dan ook een bevestiging van hetgeen we hebben neergezet”.

Inzending project Pontsteiger

De bouwcombinatie heeft zich ingeschreven op de categorie Construction. Daarbij zijn verschillende onderwerpen belicht om aan te tonen dat het werken met BIM en open standaarden tot mooie resultaten kan leiden. Bij elk onderwerp zijn de uitdagingen, werkwijzen, uitkomsten en voordelen beschreven, begeleid met praktische voorbeelden en illustraties. Deze inzending is daarnaast benaderd als een teamprestatie, wat terugkomt in de testimoniums die door de verschillende betrokken partijen zijn aangeleverd.

Richard Kelly, operations director BuildingSMART: “My thought was that it was the culmination of all the foretold industry innovation techniques that we have been trying to make standard practice for the last 15 years. Project Pontsteiger has used open digital workflows (IFC based standards) to make some challenging decisions about Design for manufacture and assembly (DfMA), Lean and whole life asset management and then delivered a great facility using these principles.”

De ambitie om virtueel te bouwen naar een volgende level te trekken is met Pontsteiger geslaagd. Pontsteiger is voor veel andere projecten binnen Dura Vermeer en De Nijs het referentieproject voor hoe het zou moeten of kunnen. Hiermee heeft bouwcombinatie Pontsteiger de lat gelegd voor hun eigen bedrijven en ook de rest van de wereld. Daarbij wint de bouwcombinatie, naast de award voor beste open BIM-project, ook een samenwerking met BuildingSMART voor een verdere casestudie.

Advisering Cauberg Huygen

Cauberg Huygen adviseerde bij dit project over onder meer bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Daarnaast is er zowel in de windtunnel als met CFD-berekeningen een winhinderonderzoek uitgevoerd, zijn op basis van onderzoek naar trillingen als gevolg van het lopen in de brugwoningen vloeren stijver gemaakt, en was vanwege de vorm van het woongebouw en de hoogte daglichttoetreding bij sommige woningen . Ook bleek de daglichttoetreding van de woningen aan het carré een uitdaging. Het BIM-model is door ons gebruikt voor onder meer het verkrijgen van informatie voor berekeningen, het toevoegen van bouwfysische eigenschappen voor elk element en om te controleren of onze adviezen juist verwerkt zijn.

Wilt u meer weten over dit project? Bekijk dan onze projectbeschrijving van Pontsteiger.

Pontsteiger scoort met BIM

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Iris de Goijer MBA