Cauberg Huygen voor Gemeente Ede

Akoesticum

Ede

Trainingscentrum voor muziek, dans en theater

De renovatie en herinrichting van de Frisokazerne in Ede is een fraai voorbeeld van herbestemming van monumentaal vastgoed. Hoofdhuurder is Stichting Akoesticum, het landelijke centrum voor muziek, dans en theater. Cauberg Huygen heeft de bouwfysische, akoestische en brandveiligheidsadvisering uitgevoerd in de verschillende ontwerp- en uitvoeringsfasen.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Gemeente Ede

Architect: Architectuurbureau Sluijmer en van Leeuwen

Periode: 2012 - 2014

Bouwvolume: 7.860 m2 bvo

Akoesticum ontvangt eerste gezelschappen in gerenoveerde Frisokazerne

Een deel van het pand is verhuurd aan Stichting Akoesticum, het landelijke centrum voor muziek, dans en theater. Op vrijdag 23 januari 2015 is Akoesticum officieel geopend door Koning Willem-Alexander. Vooruitlopend op die officiële opening ontving Akoesticum in oktober de eerste gezelschappen in het vernieuwde pand. In gesprek met Veluwse Poort omschrijft artistiek directeur Harold Lenselink de nieuwe huisvesting kortweg als: ‘Bestemming bereikt’. Daarbij verwijst hij niet alleen naar het nabijgelegen NS-station Ede-Wageningen, maar ook naar de enthousiaste reacties van de eerste gezelschappen die het Akoesticum hebben gebruikt.

Project Akoesticum

Papendal voor de kunst

Het Akoesticum huisvest acht kleinere en twee grotere gespecialiseerde oefenzalen, een volledig vrijstaande grote zaal, een restaurant en overnachtingsfaciliteiten voor 120 tot 150 gasten. Koren, orkesten, theater- en dansgroepen kunnen hier repeteren en overnachten in een inspirerende omgeving voor een (ook voor jonge mensen) betaalbare prijs. De zaal- en ruimteakoestische kwaliteit van de zalen is afgestemd op het (multifunctionele) gelijktijdige gebruik ervan. Cauberg Huygen heeft de bouwfysische, akoestische en brandveiligheidsadvisering uitgevoerd in de verschillende ontwerp- en uitvoeringsfasen. De thermische kwaliteit van de gevels en daken is aanzienlijk verbeterd met behoud en respect voor de monumentale kwaliteit van het gebouw. Integratie van de thermische en akoestische isolatie zorgen dat de exploitatiekosten beperkt blijven.

Herbestemming van leegstaand vastgoed

Het monumentale pand in neorenaissance-stijl was sinds 1906 in gebruik als infanteriekazerne. Defensie droeg de kazerneterreinen in december 2010 over aan de gemeente Ede. De renovatie en herinrichting van het lineaire gebouw met vier achtervleugels is een landelijk voorbeeld voor herbestemming van leegstaand vastgoed. Het Rijksmonument zal, samen met de Mauritskazerne, het beeld bepalen van de entree van Ede aan de noordkant van het station Ede-Wageningen.

Project Akoesticum

Hugo Verboven smoelenboek

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Hugo Verboven