Cauberg Huygen voor Proper Stok, De Alliantie

Andreas Ensemble

Amsterdam

Nieuw woongebied op terrein voormalige Andreas Ziekenhuis

Op korte afstand van de snelweg A10-west wordt door Proper Stok en De Alliantie is het terrein van het voormalige Andreas Ziekenhuis ontwikkeld tot een nieuw woongebied. De locatie kenmerkte zich door een vrij ongunstige uitgangssituatie in akoestische en luchttechnische zin.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Proper Stok, De Alliantie

Architect: Geurts & Schulze

Hoogwaardig koopsegment

Het merendeel van de woningen van het Andreas Ensemble valt binnen het hoogwaardige segment van de koopwoningen. Daarnaast is een deel sociale huur opgenomen en wordt de plint gevuld met verschillende functies zoals commerciële ruimten en een kinderdagverblijf. Op de prominente hoek van de Lelylaan met de A10 is een hotel gesitueerd.

Stedenbouwkundige oplossingen

In het ontwerp van Geurts & Schulze is een effectieve oplossing gevonden in de stedenbouwkundige structuur van het plan; door een hoge, gesloten rand worden geluid en luchtvervuiling geweerd. In het ontstane binnengebied resteert een situatie voor lucht en geluid die niet wezenlijk anders is dan de achtergrondniveaus. In de randen zijn zoveel mogelijk de geluidongevoelige functies (hotel en commerciële ruimten gesitueerd).

Onze advisering

In het plan van het Andreas Ensemble zijn vanwege overschrijding van de wettelijke grenswaarden voor geluid dove gevels op ruime schaal toegepast. Per bouwdeel is een bouwkundige oplossing gevonden die recht doet aan de beoogde woonkwaliteit, de architectuur en de bouwkosten.

De advisering van Cauberg Huygen is behalve geluid gericht op integrale behandeling van daglichttoetreding, energiezuinigheid, brandveiligheid en ventilatie. Door de onderlinge samenhang continu in beeld te houden is een integraal concept uitgewerkt dat is afgestemd op het beoogde programma en de architectuur.

Liselotte Apon (15 febr. 2024)

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Liselotte Apon