Cauberg Huygen voor COA

AZC Maastricht

Maastricht

Transformatie voormalige PLEM-gebouw en nieuwbouw

Het voormalige gebouw van elektriciteitsmaatschappij PLEM aan de Francois de Veyestraat wordt getransformeerd tot een opvanglocatie met 45 wooneenheden en centrale ruimten zoals een recreatiezaal en een dokters- en scholingsvoorziening. Naast het gebouw verrijzen nog eens 38 nieuwbouwwoningen, ook voor de bewoners van het asielzoekerscentrum. Het nieuwe azc biedt straks plaats aan maximaal 700 asielzoekers.

Projectgegevens

Opdrachtgever: COA

Architect: BURO BEB

Periode: maart 2019 - medio 2020

Bouwvolume: bestaande bouw 350 bewoners + nieuwbouw 38 wooneenheden

Gemeentelijk monument

Het voormalige gebouw betreft een gemeentelijk monument, maar is in de periode van leegstand in verval geraakt. In het bestaande pand worden 45 wooneenheden gerealiseerd. Uitdaging binnen dit project was om binnen het beschikbare budget de aanpassingen aan het gebouw te doen, waarmee aan het ‘programma van eisen’ (pve) van de COA kan worden voldaan.

Plattegrond AZC Maastricht

© Plattegrond AZC Maastricht

Cauberg Huygen heeft geadviseerd op de diverse bouwfysische aspecten in dit bestaande gebouw:

  • Het opstellen van een brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchten, brandoverslag), waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van de bestaande structuren in het gebouw;
  • Hernieuwde berekeningen hebben aangetoond dat het plangebied relatief hoog geluidbelast is. De nieuwe puien dienen, naast de hoge welstands-eisen, te voldoen aan de door de gemeente Maastricht gestelde eisen aan het toelaatbare binnenniveau in de wooneenheden;
  • Interne geluidwering tussen de verschillende wooneenheden;
  • Het beoordelen van de daglichttoetreding van de wooneenheden in de kelder via de aanwezige koekkoeken (aanpassing bestaande verdiepte goot noodzakelijk).
  • Risico-analyse naar de mogelijk optredende vochtschade en condensatie in de kelder;
  • Beoordeling van diverse koudebruggen en het risico op schade aan de bestaande bakstenen gevel ten gevolge van het na-isoleren van het gebouw aan de binnenzijde van de gevels.

Nieuwbouw

Ter hoogte van de voormalige parkeerplaats worden 38 nieuwbouwwoningen verdeeld over 5 blokken gerealiseerd. De woningen in de noordelijke bouwblokken ondervinden een hoge
geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Noorderbrug en de Franciscus Romanusweg. De gevels gericht op deze verkeerswegen zijn voorzien van de noodzakelijke geluidwerende voorzieningen om in de woningen een comfortabel akoestisch klimaat te realiseren. Het binnenhof dat door de 5 bouwblokken wordt omsloten, betreft het geluidluwe buitengebied behorende bij de woningen. Daarnaast zijn de woningen getoetst aan de diverse bouwfysische eisen uit het Bouwbesluit (daglichttoetreding, interne geluidwering, (spui-)ventilatie en brandveiligheid.

Foto bouw AZC Maastricht

Foto bouw AZC Maastricht

Antwan Timmers

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Antwan Timmers