Cauberg Huygen voor Noordersluis Bouwgroep

Bensdorp

Bussum

Transformatie chocoladefabriek tot woningen

Het industrieterrein van de voormalige cacao & chocoladefabriek Bensdorp in Bussum is getransformeerd tot een markante stadswijk waarbij de industriële elementen zoveel mogelijk zijn behouden. Naast huur- en koopwoningen biedt Bensdorp ook voorzieningen voor cultuur en horeca. Cauberg Huygen was bij dit project betrokken als bouwfysisch adviseur.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Noordersluis Bouwgroep

Architect: LEVS architecten

Periode: 2015 - 2022

Bouwvolume: 16.800 m2 BVO (84 woningen; waarvan 38 sociale huur, 40 middenhuur en 6 koop, 2.250 m2 cultuur en horeca, 1.100 m2 commercieel en 100 ondergrondse parkeerplaatsen)

Historie

De in 1840 opgerichte cacao- en chocoladefabriek Bensdorp vestigde zich in 1884 aan de Spoorzone Zuid in Bussum. Na jaren van groei, werd het bedrijf in 1973 overgenomen door Unilever en in 1985 kwam het in handen van het Zwitsers/Belgische Barry Callebaut. Vanwege de verhuizing van de fabrieksactiviteiten naar Frankrijk, sloot de fabriek in Bussum in 2000 zijn deuren.

Plannen voor transformatie

Al in 2004 werden de eerste schetsen voor de transformatie van het fabrieksterrein ontvouwd, maar pas in 2015 kon het startsein worden gegeven voor de inmiddels bijgestelde plannen. Het uitgangspunt hierbij was dat de ziel van Bensdorp in stand zou worden gehouden.

Drie van de bestaande gebouwen op het terrein zijn behouden gebleven. Twee gebouwen, waaronder het Brosgebouw, zijn gerestaureerd, terwijl het markante hoofdgebouw langs het spoor is gereconstrueerd. Ook de in 2007 deels ingestorte schoorsteen op het nieuwe entreeplein van Bensdorp is een trotse verwijzing naar de rijke historie van het fabriekscomplex.

Daarnaast is in het verlengde van het voormalige hoofdgebouw een nieuw woongebouw neergezet in de stijl van dat hoofdgebouw, terwijl de vorm van de nieuwbouw van het roestbruine Gebouw C visuele gelijkenissen vertoont met het aangrenzende Gebouw B.

Hoge geluidbelasting door ligging aan het spoor

Bij de renovatie van de bestaande panden in het plan is zoveel mogelijk uitgegaan van de nieuwbouweisen. Speciale aandacht ging uit naar geluid vanwege de directe ligging aan het spoor. Hiervoor is geluidonderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek een hoge geluidbelasting aan de spoorzijde op te treden, waardoor de gevels aan die kant als ‘niet-geluidgevoelig’ (voorheen bekend als een ‘dove gevel’ uitgevoerd moesten worden.

Ook op het gebied van externe veiligheid was Bensdorp een uitdaging. Zo bleken een paar van de gebouwen in een plasbrandgebied te liggen. De gevels daarvan moesten daarom geheel brandwerend – van buiten naar binnen – worden uitgevoerd.

Cauberg Huygen heeft verder integraal geadviseerd over bouwfysica, brandveiligheid en bouwakoestiek. Daarnaast heeft Cauberg Huygen ondersteund bij het wijzigen van het bestemmingsplan.

Links

Hugo Verboven smoelenboek

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Hugo Verboven