Cauberg Huygen voor Jongen Landgraaf, Homij, Gemeente Kerkrade

Centrumplan Kerkrade

Kerkrade

Gelijktijdig gebruik verschillende functies zorgde voor hoofdbrekens

In het centrum van Kerkrade wordt een compact en aantrekkelijk stadshart gerealiseerd waarbij de functies wonen, winkels, theater en bibliotheek samenkomen. Cauberg Huygen adviseerde voor het project Centrumplan Kerkrade over ruimteakoestiek en geluiduitstraling.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Jongen Landgraaf, Homij, Gemeente Kerkrade

Architect: Engelman Architecten

Periode: 2013 - 2017

Cultuurcluster

Het project Centrumplan Kerkrade bestaat uit een cultuurcluster met een multifunctionele zaal en een bibliotheek, een winkelcentrum met een oppervlakte van 6.500 m2, en in totaal 67 appartementen. Daarnaast is voorzien in een kinderopvang en wordt de bestaande parkeergarage betrokken bij de plannen.

Gelijktijdig gebruik

De akoestische randvoorwaarden maakten dit tot een bijzonder uitdagend project. Zo had de opdrachtgever de wens van de begane grond één open ruimte te maken. Deze ruimte bevat een multifunctionele zaal. Die staat in open verbinding met een orkestbak, de foyer, de bibliotheek, en kantoor- en vergaderruimten. De verschillende functies kunnen gelijktijdig plaatsvinden.

Project Centrumplan Kerkrade

Plattegrond project Centrumplan Kerkrade

Cauberg Huygen adviseerde bij dit project over ruimteakoestiek. Zo zijn de noodzakelijke voorzieningen bepaald aan de scheidingsconstructie tussen foyer en multifunctionele zaal (in de vorm van een mobiele scheidingswand). Ook is bepaald dat er een voorzetwand moet komen tussen de orkestbak en de foyer. Voor  de toegang tot de orkestbak moet een sluisconstructie gebruikt worden. Daarnaast moesten de aannames over op te treden geluidniveaus van het theater getoetst worden. Hiervoor zijn geluidmetingen verricht bij het theater in Heerlen bij uiteenlopende voorstellingen.

Geluiduitstraling technische installaties

Het complex is vanwege het intensievere gebruik uitgerust met nieuwe, stillere technische installaties die een goed binnenklimaat garanderen. Cauberg Huygen heeft de geluiduitstraling van deze installaties naar bestaande en nieuwe woningen berekend en getoetst. Ook is het dak van het theater vernieuwd voor een betere geluidisolatie.

Larissa Ottenheijm - kantoor Maastricht - 2023

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Larissa Ottenheijm MBA