Cauberg Huygen voor Dunamare Onderwijsgroep

Coornhert Lyceum

Haarlem

Uitbreiding en herinrichting bestaand schoolgebouw

Het Coornhert Lyceum is onderdeel van de Dunamare Onderwijsgroep. De school biedt na de uitbreiding en herinrichting meer ruimte in het centrale gedeelte van het gebouw. Dit moet met name de verkeersstromen verbeteren. Het gebouw is daarmee toekomstbestendig op het gebied van de technische kwaliteit, functionaliteit en binnenmilieu.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Dunamare Onderwijsgroep

Architect: BRTArchitecten

Periode: 2021 - 2023

Bouwvolume: 1.500 m2

Meer bewegingsruimte

In de originele situatie ontstond centraal in het gebouw tijdens de wisselingen tussen de lessen en in de pauze een knelpunt. Teveel leerlingen moesten in een te krappe omgeving gelijktijdig hun weg vinden. Met name om deze verkeersstromen te verbeteren, zijn een aantal ingrepen in het gebouw gedaan. Dit is in twee fasen gebeurd.

Fase 1: Herinrichting mediatheek

De eerste fase van het project betreft de herinrichting van het centrale deel van het gebouw. Een aantal leslokalen op de begane grond zijn gesloopt. Hierdoor zijn een grotere mediatheek en een extra studie-/praktijkruimte ontstaan.

Gelijktijdig met deze interne verbouwing is de uitwendige scheidingsconstructie van dit centrale deel thermisch opgewaardeerd. Zo zijn voorzetwanden geplaatst, en is het hellende en platte dak voorzien van (extra) isolatie. Ook is de bestaande vloer luchtdicht afgewerkt en voorzien van vloerisolatie. Daarnaast zijn de bestaande gevelopeningen voorzien van HR++-beglazing.

Project Coornhert Lyceum - Mediatheek

De heringerichte Mediatheek

Fase 2: Uitbreiding met Taberna

De tweede fase van het project betreft de uitbreiding van het gebouw. Naast een extra verbindingsgang op de tweede verdieping is op een deel van de binnenplaats een nieuwe pauzeruimte gerealiseerd: de Taberna. Deze uitbreiding van 465 m2 gaat ervoor zorgen dat de pauzeruimte (inclusief uitgiftebalie) niet meer in de verkeersstroom van de leerlingen ligt.

Naast de realisatie van een (brand)veilige situatie is bouwfysisch de aandacht uitgegaan naar een voldoende daglichttoetreding in de achterliggende kantoren. Oorspronkelijk lagen deze kantoren met de werkplekken voor het personeel aan de achterkant. Doordat de Taberna tegen deze gevel is geplaatst, is dit gewijzigd. Om desondanks een voldoende daglichttoetreding te realiseren is over de volle breedte in het dak voor de gevel een lichtstraat aangebracht. Dit, in combinatie met een extra daklicht centraal in het dak en de volledig transparante, meanderende vliesgevel aan de voorzijde, zorgt voor een lichte en transparante verblijfsruimte voor de leerlingen.

Project Coornhert Lyceum - Taberna

Blik op de Taberna

Integrale advisering

Cauberg Huygen is vanaf de VO-fase t/m de TO-fase intensief betrokken geweest als adviseur op het gebied van de akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en diverse milieuaspecten. In samenwerking met Dunamare Scholengroep, BRTA Architecten (architect), Mobius consult (installatieadviseur), Pieters Bouwtechniek (constructeur) en projectmanagementbureau 4Building is een integraal ontwerp gemaakt. Vanaf de uitvoeringsfase (aannemer Krämer Bouw) is een controlerende rol ingenomen.

Antwan Timmers

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Antwan Timmers