Cauberg Huygen voor Reales Ontwikkeling

Cosun 1 / SuikerUnie

Breda

Transformatie voormalig hoofdkantoor SuikerUnie tot woningen

Het voormalige hoofdkantoor van de Nederlandse SuikerUnie/Cosun aan de westelijke rand van Breda is door Reales Ontwikkeling getransformeerd naar een woongebouw met 39 koopappartementen, naar een ontwerp van EVA architecten. Cauberg Huygen adviseerde voor dit project integraal op het gebied van bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Naast dit transformatieproject (Cosun I) maken ook vijf nieuwbouw appartementgebouwen (Cosun II t/m VI) deel uit van het gehele Cosun Park-plan.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Reales Ontwikkeling

Architect: EVA architecten

Periode: 2021 - 2023

Bouwvolume: 5.500 m2

Hoofdkantoor SuikerUnie

In de jaren 70 van de vorige eeuw koos de Nederlandse SuikerUnie/Cosun een gebied aan de westkant van Breda voor de vestiging van een nieuw hoofdkantoor. Het bedrijf schakelde hiervoor architect Wim Quist in. Deze ontwierp een gebouw in de vorm van een kubus, waarbij uit de zijde op het zuiden een ‘taartpunt’ genomen is. Deze uitsnede had glazen gevels met beweegbare, verticale lamellen als zonwering.

Project Cosun 1 / SuikerUnie in Breda - afb1

Behoud van markante karakter

EVA architecten heeft voor de herbestemming het markante karakter en de expressieve gevels behouden, en heeft hiervoor ook overlegd met de originele architect. Allereerst is ervoor gekozen de entree te verplaatsen naar de westkant van het gebouw. Vanwege de ligging van de andere geplande nieuwbouw was dat een logische keuze. Daarnaast zijn de kenmerkende lamellen bij de uitsnede vervangen door geperforeerde stalen schermen die bewoners kunnen laten begroeien.

Project Cosun 1 / SuikerUnie in Breda - afb2

Vier meter hoog

De verdiepingshoogte van bijna 4 meter zorgt voor ruimtelijke appartementen en vanwege de vorm van het gebouw is men uitgekomen op een unieke indeling. De bakstenen gevels zijn behouden, terwijl de originele puien met triple glas (!) zijn vervangen door verdiepingshoge kozijnen in een vierdeling. Het resultaat is eigentijds gebouw met een dikke knipoog naar het verleden.

Project Cosun 1 / SuikerUnie in Breda - afb3

Hoogwaardig comfort

Voor een hoog comfortniveau in de woningen en het beperken van het energiegebruik is voor de thermische schil en daglichttoetreding waar mogelijk aangesloten bij de nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit. Ook voor de rest van het gebouw zijn de nieuwbouweisen zoveel als mogelijk als uitgangspunt gehanteerd. Dit heeft geresulteerd in hoogwaardige appartementen. Slechts in enkele gevallen is vanwege de bestaande belemmeringen voor daglicht teruggegrepen naar de eisen voor de bestaande bouw.

Bestemmingsplanwijziging

Daarnaast heeft Cauberg Huygen tenslotte onderzoeken voor het wijzigen van het bestemmingsplan uitgevoerd. Dit betreft een onderzoek naar stikstofdepositie en een akoestisch onderzoek.

Projectteam

Larissa Ottenheijm - kantoor Maastricht - 2023

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Larissa Ottenheijm MBA