Cauberg Huygen voor Het Wijnhuisfonds, Stichting BOG

Dat Bolwerck

Zutphen

Brandveilig en duurzaam gerestaureerd

Het uit 1549 stammende rijksmonument ‘Dat Bolwerck’ was met ca. 685 m2 te groot om als woonhuis te dienen. Om het verhuurbaar te maken, is het opgesplitst in drie appartementen. Uitgangspunt was dat de appartementen veiligheid en akoestisch comfort op nieuwbouwniveau moesten bieden. Hiertoe voorzag Cauberg Huygen de Stichting BOG en architect Frans Ambagtsheer van advies over de brandveiligheid, akoestiek en bouwfysica.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Het Wijnhuisfonds, Stichting BOG

Architect: Frans Ambagtsheer

Bouwvolume: 685 m2 bvo

Ingrijpende restauratie monumentaal pand

Dat Bolwerck, een monumentaal pand aan de Zaadmarkt in Zutphen, is weer zichtbaar na een aantal jaren in belabberde staat verkeerd te hebben. In opdracht van eigenaar het Wijnhuisfonds en Stichting BOG is een ingrijpende restauratie uitgevoerd. Daardoor kan het pand weer verhuurd worden en wordt degradatie van de historische waarde door leegstand tegengegaan. Aan de restauratie ging een gedegen onderzoek vooraf. Door de integrale benadering kon zowel de brandveiligheid als de geluidisolatie tussen de appartementen naar nieuwbouwniveau worden gebracht.

Project Dat Bolwerck

Brandveiligheid

Allereerst dienden de monumentale houten vloeren brandwerend gemaakt te worden. Het beschilderde houten plafond moest in het zicht blijven, dus zijn voorzieningen aan de bovenzijde van de vloer aangebracht. Hiertoe zijn de doorgezakte moerbalken met vijzels rechtgezet. Vervolgens is op de balken een verdikking van gelamineerd hout aangebracht om de moerbalk recht te maken en extra draagkracht te bieden. Op de ondersteunende kinderbintjes zijn brandwerende gipsvezelplaten aangebracht. Tussen de versterkte en verhoogde moerbalken is een nieuwe balklaag aangebracht met daartussen een dikke laag minerale wol. Hierop is de nieuwe zwevende vloer gelegd.

Brandscheiding en ontvluchting

Een andere uitdaging was de brandscheiding tegen de monumentale houten kap. Door slimme plaatsing boven de gemetselde scheidingswand kon met wat handig timmerwerk een adequate brandscheiding gerealiseerd worden. Zonder de kap aan te tasten. Toepassing van gekoppelde brandmelders en brandwerende toegangsdeuren maakt ontvluchting van de hoger gelegen appartementen via de monumentale houten trap mogelijk. Naast de brandveiligheid is de bouwfysica en de akoestiek van het pand fors opgewaardeerd. Tevens is het pand energiezuinig gemaakt.

“Het was geweldig om te zien hoe dit rijksmonument mede dankzij de inzet van gedegen bouwfysische kennis een nieuw én duurzaam leven kreeg”, aldus Jack Ponsteen, senior adviseur bij Cauberg Huygen.

Jack Ponsteen smoelenboek

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Jack Ponsteen