Cauberg Huygen voor Lingotto

De Spakler

Amsterdam

Energieneutrale woontoren op een geluidbelaste locatie

Lingotto ontwikkelt in de nieuwe stadswijk Amstelkwartier in Amsterdam een 73 meter hoge, energieneutrale woontoren: De Spakler. Uniek bij dit project is verwerking van zonnepanelen in de gevel. Cauberg Huygen adviseerde bij dit project over brandveiligheid, akoestiek, bouwbesluit en windhinder.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Lingotto

Architect: Mecanoo

Periode: 2016 - heden

Bouwvolume: 160 woningen, bvo niet opgegeven

Woontoren met EPC van 0

Het Amstelkwartier is de nieuwe stadswijk aan de Amstel, gelegen tussen Oud-Zuid en De Watergraafsmeer. De woontoren met de naam De Spakler, in de ontwerpfase bekend als @Home Amstelkwartier en ontwikkelt door Lingotto, in deze wijk bestaat uit 160 huurwoningen in het middensegment met een huur tot circa 900 euro per maand, een parkeergarage voor auto’s en fietsen en een plint met commerciële ruimten. De woningen worden uitgevoerd als compacte twee- en driekamerwoningen met een balkon of loggia als buitenruimte. De realisatie van een EPC van 0 was een flinke uitdaging voor de betrokken partijen.

Akoestiek

Het plan is geluidbelast vanwege het weg- en railverkeer op de Spaklerweg. Om de opzet van het plan met eenzijdig georiënteerde woningen aan de geluidbelaste gevels mogelijk te maken zijn geluidafschermende voorzieningen bij de balkons toegepast. De geluidbelaste woningen zijn voorzien van een ‘afsluitbaar’ balkon, die voldoende geluid reduceert ter realisatie van een geluidluwe gevel en die tevens voldoende openingen heeft ter behoud van buitenluchtkwaliteit. Daarmee is voldaan aan de ‘stille zijde’-eis van de Wet Geluidhinder en het Amsterdams Geluidbeleid.

Project De Spakler

PV-panelen, brandoverslag en daglichttoetreding

Om de ambitie van een energieneutrale woontoren te verwezenlijken heeft Mecanoo een ontwerp gemaakt met een minimale hoeveelheid gevelopeningen en de toepassing van zonnepanelen in de gevels. Cauberg Huygen heeft binnen dit concept, dat gedicteerd wordt door de maatvoering van de zonnepanelen, meegedacht over hoe conflicterende aspecten als daglichttoetreding en brandoverslag kunnen voldoen aan de geldende regelgeving.

Windhinderonderzoek

Met een CFD-onderzoek volgens de NEN 8100-norm is het windklimaat op maaiveld rondom het 73 m hoge bouwplan onderzocht en beoordeeld aan de hand van de kwaliteitsklassen uit deze norm.

Meer informatie bij Lingotto
Meer informatie bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bouwbedrijf Hurks bereikt hoogste punt bouw energieneutrale woontoren @Home Amstelkwartier

Liselotte Apon (15 febr. 2024)

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Liselotte Apon