Cauberg Huygen voor TOBA architecten & ingenieurs

De Wasserij

Woerden

Transformatie voormalige wasserij Defensie-eiland

De voormalige wasserij op het Defensie-eiland te Woerden is volledig getransformeerd. De Wasserij, vroeger ontworpen door majoor-ingenieur der genie Van Wely, heeft hiermee een nieuwe functie gekregen. Op de begane grond zijn twee horeca-gelegenheden gerealiseerd met daarboven drie unieke appartementen.

Projectgegevens

Opdrachtgever: TOBA architecten & ingenieurs

Architect: Martijn Tromp

Periode: maart 2018 - april 2019

Bouwvolume: Niet opgegeven

Horecageluid

De combinatie van appartementen (woningen) direct boven een tweetal horecagelegenheden in een oud bestaand pand is akoestisch gezien een uitdaging. Om in de horecagelegenheden een muziekgeluidniveau van minimaal 80 dB(A) mogelijk te maken, zijn diverse geluidwerende maatregelen aan het pand getroffen:

Zo is de bestaande scheidingsvloer tussen de horecagelegenheden en appartementen akoestisch verbeterd door het aanbrengen van een volledig met CDM ISO-latten ontkoppelde (schuim)betonvloer op de bestaande dunne betonvloer. Daarnaast zijn in de appartementen, onder meer ter verbetering  van de thermische kwaliteit, akoestische voorzetwanden voor de gevels geplaatst. Hiermee is de flankerende geluidoverdracht gereduceerd. In de bestaande, kenmerkende schoorsteen zijn een deel van de installaties, ten behoeve van de toe- en afvoer van ventilatielucht voor de horecagelegenheden, aangebracht.

Geluidluwe gevels

Het bestaande, monumentale pand ondervindt op nagenoeg alle gevels een geluidbelasting ten gevolge van het omliggende verkeer. De appartementen beschikten hierdoor niet over een geluidluwe gevel en/of buitenruimte. De buitenruimten (terrassen) van de appartementen zijn mede hierdoor centraal in het gebouw verdiept aangelegd. De terrassen worden hierdoor uit zichzelf afgeschermd, waardoor een geluidluwe omgeving is ontstaan.

Overige advisering

Cauberg Huygen heeft eveneens advies uitgebracht naar de overige akoestische aspecten zoals in het Bouwbesluit benoemd, waaronder de beoordeling van de karakteristieke geluidwering van de gevel en de interne lucht- en contactgeluidisolatie tussen de appartementen onderling. Wat betreft de brandveiligheid van het historische pand zijn zowel de compartimentering, de brandoverslag als een veilige ontvluchting van het gebouw beoordeeld.

Antwan Timmers

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Antwan Timmers