Cauberg Huygen voor ESA-ESTEC / RINA Consulting S.p.A. (Italië)

Congresfaciliteit ESA IMF

Noordwijk

Congresfaciliteit ESA IMF

De huidige campus van ESA-ESTEC in Noordwijk wordt getransformeerd en krijgt onder meer een nieuw congresgebouw. In dit International Meeting Facility (IMF) zullen bijeenkomsten, vergaderingen en congressen georganiseerd worden. Cauberg Huygen heeft bij dit project integraal geadviseerd voor bouwfysica en heeft diverse milieuonderzoeken uitgevoerd.

Projectgegevens

Opdrachtgever: ESA-ESTEC / RINA Consulting S.p.A. (Italië)

Architect: SBGA (Italië)

Periode: 2022 - heden

Bouwvolume: 4.700 m2 bvo

ESA-ESTEC

Het European Space Research and Technology Centre (ESTEC) is het technische hart van ESA en bestaat uit een congrescentrum, een testcentrum, een groot aantal laboratoria en kantoren, een bedrijfsrestaurant en een ontspanningsruimte. ESTEC is onder meer verantwoordelijk voor het uitvoeren van voorstudies en het management van de ruimtevaartprojecten van ESA, het testen van ruimtevaartcapsules of onderdelen daarvan, het testen van satellieten en de ontwikkeling van nieuwe ruimtevaarttechnologie voor toekomstige ESA-projecten. ESTEC heeft zo’n 3000 medewerkers en ontvangt jaarlijks ca. 150.000 bezoekers.

Conference facilities ESA IMF in its intended future environment - © SBGA

© SBGA – Congresfaciliteit ESA IMF in de geplande, toekomstige omgeving

IMF visitekaartje van ESA

Het IMF is voor veel bezoekers de eerste kennismaking met ESA, vandaar dat dit dan ook het visitekaartje van de organisatie moet zijn. Dit geldt zowel voor de buitenkant als de binnenzijde.

Excellente akoestiek

Vanwege de vertrouwelijke aard van de gesprekken verlangen de hoogwaardige vergaderfaciliteiten een hoge mate van spraakprivacy en een excellente ruimteakoestiek. Het auditorium biedt plaats aan congressen met grotere groepen, maar kan ook als vergaderruimte gebruikt worden. De vertalers hebben hun eigen ‘boxen’ met zicht op het podium en akoestische afscherming om goed verslag van het besprokene te kunnen doen. De foyer beslaat drie verdiepingen met een fraaie ellipsen trap in de vide. Op alle verdiepingen is ruimte voor zitjes en exposities.

Aanvullende eisen brandveiligheid

Niet alleen bij het ruimtevaartprogramma staat veiligheid hoog in het vaandel bij ESA, maar ook bij de vergaderfaciliteiten op het ESTEC-terrein. Zo zijn er aanvullende eisen voor brandveiligheid, bovenop die van het Bouwbesluit.

Niet alleen heeft ESTEC een eigen brandweer die snel ter plaatse kan zijn, maar ook is het gebouw zo ontworpen dat het snel ontruimd kan worden en zijn er extra vluchtwegen beschikbaar. Waar het veiliger gemaakt kon worden, is dit ook doorgevoerd in het ontwerp. Speciale aandacht was er ook voor het risico op brandoverslag naar en van het naastgelegen gebouw, ontworpen door Aldo van Eyck.

Conference facilities ESA IMF in its intended future environment - © SBGA

© SBGA – Congresfaciliteit ESA IMF in de geplande, toekomstige omgeving

Aanpassing installatieconcept voor extra frisse lucht

Als gevolg van de voorbije corona-epidemie is gedurende de ontwerpfase het installatieconcept zodanig aangepast dat geen recirculatie van lucht kan plaatsvinden. Ook zijn extra te openen ramen aangebracht, zodat spuiventilatie in vrijwel alle ruimten mogelijk is.

Energiehuishouding

ESA beschikt over een eigen energiecentrale voor de gebouwen. Om een energiezuinig gebouw te realiseren is een hoogwaardige gebouwschil toegepast met een zeer goede luchtdichtheid. Daarnaast is de energiecentrale aangepakt, waarmee een forse reductie van het energiegebruik gerealiseerd is. Niet alleen voor dit gebouw, maar voor het hele terrein. Vanzelfsprekend zijn ook energiezuinige voorzieningen als led-verlichting toegepast.

Conference facilities ESA IMF interior - © SBGA

© SBGA – Congresfaciliteit ESA IMF interieur

Omgevingsvergunning

Cauberg Huygen heeft de aanvraag voor de wijziging op de omgevingsvergunning verzorgd. Tevens is door ons de stikstofdepositie beschouwd. Gezien de ligging van het gebouw en het terrein tegen de duinen van het Natura-2000-gebied aan, was dit een grote uitdaging. Voor meerdere ontwikkelingen, waaronder ESA IMF, is de aanleg- en gebruiksfase beschouwd om te voorkomen dat er een toename van stikstofdepositie is. Tevens is de grondbalans en waterhuishouding beschouwd.

Rol Cauberg Huygen

Cauberg Huygen heeft de integrale advisering voor de bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid van het project verzorgd. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan de benodigde milieutechnische onderzoeken, zoals de grondbalans en waterhuishouding. Het Italiaanse ingenieursbureau RINA en de Italiaanse architect SBGA hebben wij geholpen met de Nederlandse regelgeving. Daarnaast hebben wij ESA ondersteund bij de aanvraag van de Omgevingsvergunning.

Jack Ponsteen smoelenboek

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Jack Ponsteen