Cauberg Huygen voor ss Rotterdam

Escape Room ss Rotterdam

Rotterdam

Vluchten als ontsnapping noodzaak is

In de zomer van 2017 is de Escape Room ss Rotterdam geopend. Deze bestaat uit twee identieke ruimtes op het D-dek van dit voormalige passagiersschip van de Holland America Line. Cauberg Huygen heeft voor dit project geadviseerd over brandveiligheid.

Projectgegevens

Opdrachtgever: ss Rotterdam

Architect: n.v.t.

Periode: 2017

Bouwvolume: Niet opgegeven

Bijzondere locatie

Het ss Rotterdam leent zich goed als sfeervolle setting voor een escape room. Deelnemers worden ‘opgesloten’ in een voormalige koelcel van het schip en hebben 60 minuten de tijd om mysterieuze geheimen te ontrafelen en te ontsnappen. Het geheime dagboek van kapitein Manus Goudkamp kan de deelnemers hierbij helpen.

ss Rotterdam

Het voormalige cruiseschip ss Rotterdam aan de kade in Rotterdam

Functiewijziging

De twee ruimtes die voor de escape room gebruikt worden waren oorspronkelijk gekoelde opslagruimten. Om de gebruiksfunctie te kunnen wijzigen van ‘overig’ naar ‘bijeenkomst’ zijn in overleg met de gemeente Rotterdam de randvoorwaarden opgesteld waaraan deze escape room moet voldoen.

Zo blijkt uit een eerder door Cauberg Huygen uitgevoerde ontruimingssimulatie dat de bezetting in dit deel van het D-dek uit maximaal 16 personen mag bestaan. Vandaar dat maximaal acht personen per escape room mogen deelnemen. De escape room-zone is verder voorzien van een sprinkler-, BMI- en ontruimingsinstallatie.

© Escape Room ss Rotterdam

Vluchtwegen

Vanuit het brandcompartiment zijn drie vluchtroutes beschikbaar. Om de vluchtafstanden via deze routes in te perken en te laten voldoen aan het geldende regelgeving, is geadviseerd om als voorziening een rookscheiding aan te brengen met een zelfsluitende, rookwerende deur. Hoewel het eerste gedeelte van de drie vluchtroutes samenvalt, is deze oplossing vanuit het Bouwbesluit toegestaan omdat dit gedeelte voldoet aan de eisen voor een beschermde vluchtroute.

Opgesloten maar niet afgesloten

Hoewel voor het spel de deelnemers in de koelcel ‘opgesloten’ worden, moet een vluchtdeur volgens de regelgeving zonder sleutel te openen zijn. Daarnaast vindt in de escape rooms en rondom in de gangen permanent toezicht plaats via een camera door een bevoegd persoon. Belangrijk voor een dergelijke activiteit is dat de teksten en geluiden van de ontruimingsinstallatie niet als onderdeel van het spel geïnterpreteerd kunnen worden.

Beeldmateriaal Escape Room ss Rotterdam

© Escape Room ss Rotterdam

Tijdelijke ontheffing

Omdat het ss Rotterdam de escape rooms op korte termijn wilde openen, is door Cauberg Huygen een tijdelijke ontheffing bij de gemeente Rotterdam aangevraagd om de langere vluchtafstanden tijdelijk en onder voorwaarden toe te staan tot de bouwkundige aanpassingen gerealiseerd waren. Deze tijdelijke ontheffing is gehonoreerd.

Veiligheid voorop

Met het opvolgen van onze adviezen voldoen de escape rooms op het ss Rotterdam aan de strengste eisen voor brandveiligheid op dit gebied en zijn daarmee extreem veilig bevonden. Ook zijn extra coronamaatregelen van kracht om de veiligheid van deelnemers te garanderen. Zo zijn er minder spelers toegestaan in een escape room, zijn er meer hygiënepunten en worden de escape rooms na ieder bezoek schoongemaakt. Veiligheid voorop!

Hugo Verboven smoelenboek

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Hugo Verboven