Cauberg Huygen voor Fit For Free

Fit For Free

Amsterdam

Akoestisch onderzoek en advies

Als huisadviseur is Cauberg Huygen al jaren betrokken bij de geluidsaspecten van Fit For Free-vestigingen. In overleg met architectenbureau Gerrit van der Vijver adviseren we over de benodigde (bouw)akoestische voorzieningen. Inmiddels hebben we voor 16 locaties akoestische onderzoeken uitgevoerd.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Fit For Free

Architect: Gerrit van der Vijver

Periode: 2015

Geluidsaspecten

Elke Fit For Free-vestiging heeft een aerobics- of spinningzaal waar groepslessen met geluidniveaus tot 90 dB(A) verzorgd kunnen worden. Verder is hoofdzakelijk achtergrondmuziek aanwezig in de algemene fitnessruimten. Om aan de grenswaarden voor geluid uit het Activiteitenbesluit te voldoen, worden in en om deze aerobicszalen de benodigde geluidwerende voorzieningen gerealiseerd.

Aspecten die in de akoestische advisering meegenomen worden zijn:

  • de geluidemissie van de technische installaties (luchtbehandeling en koeling)
  • de geluidemissie van het af- en aanrijden van gemotoriseerde voertuigen
  • contactgeluidoverdracht bij inpandige situaties als gevolg van de fitnessapparatuur en de gewichten waarmee gesport wordt (toepassing van zwevende vloerconstructies)

Akoestisch onderzoek

Als ‘type B-inrichtingen’ kunnen sportscholen onder het Activiteitenbesluit vallen. Dan moet vier weken van te voren melding worden gedaan van de oprichting of verandering van de vestiging bij het bevoegd gezag, en kan een akoestisch onderzoek gevraagd worden. Met name als de sportschool op korte afstand van woningen is gelegen of deel uitmaakt van een combinatiegebouw met aangrenzende appartementen is een beoordeling van de geluidemissie noodzakelijk.

Hiertoe voorziet Cauberg Huygen op basis van ruime ervaring in deskundig onderzoek en in een gefundeerd akoestisch rapport. Ook adviseren we over voorzieningen om de geluidshinder te beperken.

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met