Cauberg Huygen voor Lingotto, Janssen de Jong

Gebouw MENU

Utrecht

Bruisend middelpunt in nieuwe stadswijk Merwede

Gebouw M op het OPG-terrein in Utrecht wordt getransformeerd van fietsendepot naar multifunctioneel Gebouw MENU. In het te renoveren deel van het gebouw komen een marktplaats, horecaplein, hotel, kantoren en een parkeergelegenheid voor fietsen. Op het dak van het bestaande gebouw worden woningen in houtbouw toegevoegd. Cauberg Huygen heeft de integrale advisering voor de bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid van het project verzorgd.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Lingotto, Janssen de Jong

Architect: Mei architects and planners

Bouwvolume: 10.560 m2 in bestaand depotgebouw, ca. 4.000 m2 optopping

Onderlinge Pharmaceutische Groothandel

Gebouw M stamt uit de jaren tachtig en is gelegen op het terrein van de Onderlinge Pharmaceutische Groothandel (OPG), later Mediq geheten. Van origine werd het pand gebruikt voor de opslag van medicijnen. Van 2006 tot juni 2021 was het gebouw, met gesloten uitstraling, in gebruik als gemeentelijk fietsendepot.

Transformatie met optopping voor woningen

De gevel van het depotgebouw wordt op de begane grond grotendeels opengemaakt door dichte delen te vervangen door glazen puien, waardoor bezoekers naar de markthal gelokt worden. In het midden van het gebouw is een grote open ruimte waar omheen het hotel en de kantoren komen te liggen. De houtbouw woningen worden als kubussen op het raster van de bestaande kolommen geplaatst.

Project MENU in Utrecht - aanzicht schuin van voren

Gefaseerde invulling

Het project van Gebouw MENU kent twee fases. De eerste fase betreft tijdelijk gebruik, waarbij het bestaande depotgebouw deels invulling heeft en voor een aantrekkende werking zorgt. De tweede fase is de uiteindelijke situatie, waarbij alle faciliteiten in het depotgebouw samen met de nieuw gerealiseerde woningen op het dak in gebruik zijn genomen.

Brandveiligheid

Voor de tijdelijke situatie is een brandveiligheidsconcept opgesteld, waarbij tevens rekening is gehouden met de uiteindelijke situatie en te slopen aangrenzende gebouwen. Daarnaast is de brandveiligheid uitgewerkt voor de tijdelijke situatie en de eindsituatie van het gehele project. Een veilige ontvluchting voor de verschillende fasen en scenario’s is hierbij een prioriteit.

Project MENU in Utrecht - zijaanzicht, opengewerkt

Opwaarderen gebouwschil

Gebouw MENU betreft een pand van metselwerk met een beperkte kwaliteit van de thermische gebouwschil. De markthal wordt in de nieuwe situatie gekenmerkt door veel openingen in de gevel, die zomers grotendeels openstaan. In de winter zijn de puien gesloten en heerst een tussenklimaat in de markthal.

Het aangrenzende hotel en de kantoren dienen wel comfortabel en energiezuinig te zijn, zodat deze apart geïsoleerd worden. Aandacht voor de detaillering, met respect voor de karakteristieke constructieve lijnen in het gebouw, is van groot belang om het risico op condensatie te beperken. De nieuwe woningen van de optopping voldoen vanzelfsprekend aan de energieprestatie-eisen (BENG).

Project MENU in Utrecht - schuin van voren, dichterbij

Geluid

Een markthal kan reuring geven, hetgeen ook wenselijk is. Dit mag echter niet tot overlast in het hotel of op de kantoorvloer leiden. Door toepassing van een slimme opbouw van wanden en vloeren worden de markthal en de overige functies binnen Gebouw MENU zowel thermisch als akoestisch van elkaar gescheiden.

Daglicht

Om ook voldoende daglicht in het midden van de markthal te krijgen, worden naast gevelopeningen ook daklichten toegevoegd. Aan de hand van simulaties is aangetoond welk effect dit heeft op met name de begane grond.

Rol Cauberg Huygen

Cauberg Huygen verzorgt de integrale advisering voor de bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid van het project Gebouw MENU.

Project MENU - sfeerimpressie

Sfeerimpressie project MENU

Links

Jack Ponsteen smoelenboek

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Jack Ponsteen