Cauberg Huygen voor SCOPE Scholengroep

Groene Hart Leerpark

Alphen aan de Rijn

Vervangende nieuwbouw VMBO-school en sportvoorziening

Op de bestaande locatie aan de Prinses Beatrixlaan in Alphen aan de Rijn worden de bestaande, verspreid op het terrein staande gebouwen gesloopt. In de vervangende nieuwbouw zullen alle functies in één flexibel gebouw geïntegreerd worden. Cauberg Huygen adviseerde voor dit project integraal op de gebieden akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid.

Projectgegevens

Opdrachtgever: SCOPE Scholengroep

Architect: DP6

Periode: sept 2018 - sept 2020 (verwacht)

Bouwvolume: 9.200 m²

VMBO-school en sportvoorziening

De nieuwbouw zal plaats gaan bieden aan circa 700 leerlingen. Groene Hart Leerpark is een vmbo-school met diverse praktijkruimten, waaronder een houtbewerkingsruimte, autotechniek, fitness, bakkerij en een keuken. Daarnaast is een restaurant in het ontwerp aanwezig, dat tevens voor de buurt toegankelijk is. Naast de aanwezige theorielokalen en de ondersteunende functies (kantoren, spreekkamers) worden drie volwaardige sportzalen gerealiseerd. De diverse onderwijs- en kantoorruimten zijn georiënteerd rondom een centrale aula bestaande uit 3 bouwlagen.

Impressie Groene Hart Leerpark Alphen aan de Rijn

Impressie Groene Hart Leerpark Alphen aan de Rijn

Integrale advisering

Cauberg Huygen is vanaf de VO-fase betrokken geweest als integraal adviseur op het gebied van de akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid (BENG-school met GPR-score 8,5). In de VO- en DO-fase zijn de noodzakelijke adviezen opgesteld en de rapporten ten behoeve van de omgevingsvergunning opgesteld. Na de DO-fase is in het samengestelde bouwteam hoofdzakelijk een controlerende rol ingenomen.

Sportzalen

De drie sportzalen zijn geprojecteerd op de eerste verdieping van het gebouw direct boven de praktijkruimten van de school (houtbewerking/metaal-techniek). Ter beperking van de contactgeluid-/trillingsoverdracht van sportzalen naar de ondergelegen ruimte, maar ook de luchtgeluidoverdracht vanuit de praktijkruimten naar de sportzalen is een volledig ontkoppelde vloerconstructie geadviseerd.

Impressie Groene Hart Leerpark Alphen aan de Rijn

Impressie Groene Hart Leerpark Alphen aan de Rijn

In het oorspronkelijk ontwerp waren de drie sportzalen als afzonderlijke compartimenten ontworpen met de daarbij behorende eisen aan de wanden, vloeren en draagconstructies. In de uitvoeringsfase is in overleg met de aannemer dit concept dusdanig aangepast waardoor de sportzalen één compartiment vormen. Hiermee konden de kosten voor de draagconstructie van het gebouw sterk gereduceerd worden.

Antwan Timmers

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Antwan Timmers