Cauberg Huygen voor Stichting Hermitage aan de Amstel

Hermitage Amsterdam

Amsterdam

Transformatie Amstelhof tot satelliet van Hermitage in Sint Petersburg

De Kleine Hermitage, die een eerste fase vormde van expositieruimten in Amsterdam voor de zeer uitgebreide museumcollectie van De Hermitage in Sint Petersburg, is uitgebreid met 6.000 m2 expositieruimten in Rijksmonument Amstelhof.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Stichting Hermitage aan de Amstel

Architect: Hans van Heeswijk Architecten

Periode: start ontwerp 2005 - oplevering 2009

Bouwvolume: 15.000 m2 bvo

Transformatie tot museumgebouw

Na ruim 300 jaar een verpleegtehuis te zijn geweest, is dit gebouw getransformeerd tot een indrukwekkend museumgebouw. Twee vleugels, ten oosten en ten westen van de binnentuin, omvatten in hoofdzaak expositieruimten. De noordelijke vleugel omvat een auditorium en een restaurant.

In de zuidelijke vleugel worden de oude regentenkamers als stijlkamers behouden, krijgt de kerkzaal een functie voor bijeenkomsten en muziekuitvoeringen, en is de historische keuken van het armenhuis nog te bezichtigen. De Kleine Hermitage, gehuisvest in het gebouw Neerlandia, heeft een nieuwe functie voor de jeugd gekregen: ruimten voor workshops.

Project Hermitage Amsterdam

Daglichttoetreding

De museale ruimten zijn op eerste en tweede verdieping gerealiseerd. De ruimten profiteren van daglichttoetreding: zowel via gevelopeningen in de kleinere kabinetten als door daklichten in de grote zalen die op de plaatsen van de oorspronkelijke binnentuinen gekomen zijn.

Project Hermitage Amsterdam

Eisen stabiel binnenklimaat

Het Rijksmonument is bouwkundig geschiktgemaakt om het voor musea vereiste stabiele binnenklimaat binnen strenge klimaatgrenzen te kunnen realiseren. De bouwfysische advisering had betrekking op de mogelijkheden om in het bestaande monument aan de strenge klimaateisen voor musea te kunnen voldoen.

Het oorspronkelijke gebouw was niet geschikt voor de hoge luchtvochtigheid die in de expositieruimten gehandhaafd dient te worden. Voor de ruimten waar de hoge klimaateisen niet gelden waren minder vergaande bouwkundige voorzieningen nodig. Veel aandacht is gegeven aan de brandveiligheid in het gebouw: compartimentering en mogelijkheden voor ontvluchten kregen bijzondere aandacht.

Project Hermitage Amsterdam

Hugo Verboven smoelenboek

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Hugo Verboven