Cauberg Huygen voor Dunamare Onderwijsgroep

Het Schoter

Haarlem

Uitbreiding school voor mavo, havo en atheneum

Het Schoter is onderdeel van de Dunamare Onderwijsgroep en biedt tweetalig onderwijs voor leerlingen van atheneum, havo en mavo. De school bood ruimte aan circa 1.350 leerlingen, maar door de ontwikkeling van het leerlingenaantal was een capaciteitsuitbreiding van lokalen en voorzieningen noodzakelijk.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Dunamare Onderwijsgroep

Architect: AGS Architects

Periode: Ontwerp: 2020-2021 / Bouw: 2022-2023

Bouwvolume: 2.600m2

Noodzakelijke uitbreiding

Om alle leerlingen binnen één gebouw les te kunnen geven was het noodzakelijk om een uitbreiding van circa 2.600 m2 te realiseren. De uitbreiding heeft een plek gevonden aan de noordwestzijde van het gebouw en bestaat uit 3 bouwlagen. De nieuwbouw ‘vouwt’ zich rondom de bestaande aula.

Op het begane grondniveau is de bestaande aula verbreed. Tevens zijn op dit niveau enkele kantoren, spreekkamers en een teamkamer gerealiseerd. Op de twee bovengelegen verdiepingen zijn in totaal 16 nieuwe leslokalen gekomen die voldoen aan de klasse B uit het programma Frisse Scholen.

Logistieke verbetering

Naast de uitbreiding van de school is gelijktijdig een aantal aanpassingen gedaan om de leerlingenstromen te optimaliseren. Zo is er een aansluiting gerealiseerd op de ondergrondse fietsenstalling van de nieuw gerealiseerde Yvonne van Gennip Sporthal op het naastgelegen perceel. De leerlingen kunnen hierdoor rechtstreeks de onderwijslocatie binnen komen. Gelijktijdig is ook de entreegebied van de school vergroot en gemoderniseerd.

Integrale advisering

Cauberg Huygen is vanaf de VO-fase t/m de TO-fase intensief betrokken geweest als adviseur op het gebied van de akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid. In de uitvoeringsfase hebben wij de bouwdirectie bijgestaan in de kwaliteitscontrole.

In samenwerking met Dunamare Scholengroep, architectenbureau AGS Architects, installatieadviesbureau Mul BV, constructeur Pieters Bouwtechniek en projectmanagementbureau 4Building is een integraal ontwerp gemaakt. Vanaf de uitvoeringsfase, met als aannemer Algeco, is een controlerende rol ingenomen.

Project - Het Schoter in Haarlem - afb3

Antwan Timmers

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Antwan Timmers