Cauberg Huygen voor STAG Europe BV

Hotel W Amsterdam

Amsterdam

Ontwerpen in de uitvoerfase

Sinds 2015 is Amsterdam een luxehotelketen rijker. Vijfsterrenhotel W heeft gefaseerd twee monumentale panden op een toplocatie achter het Koninklijk Paleis betrokken. Cauberg Huygen is vanaf het schetsontwerp intensief betrokken bij het project met bouwfysisch advies.

Projectgegevens

Opdrachtgever: STAG Europe BV

Architect: Wingender Hovenier Architecten

Bouwvolume: 22.000 m2 bvo

Twee monumentale panden

Oorspronkelijk maakte alleen het pand van het voormalige Rijkskantoorgebouw voor Geld- en Telefoonbedrijf aan de Spuistraat onderdeel uit van het renovatieproject. Sinds 2013 is hier het gebouw van de  KAS Bank tegenover toegevoegd. Waar het eerste gebouw met zijn status als gemeentelijk monument en aanwezigheid van een supermarkt op de begane grond behoorlijk wat uitdagingen kent, stelt de voormalige KAS bank als rijksmonument ook zijn randvoorwaarden en beperkingen. Juist deze randvoorwaarden en beperkingen hebben Cauberg Huygen uitgedaagd om samen met de architect Office Winhov naar de meest passende oplossingen te zoeken voor Hotel W Amsterdam.

Voor beide panden geldt dat aan de buitenzijde slechts beperkte aanpassingen zichtbaar zijn. Bij het gebouw direct achter het Koninklijk Paleis is de nieuwe glazen dakopbouw al vanaf de Dam goed zichtbaar. Vanwege de beperkte ruimte op de begane grond is er voor gekozen voor een originele hotelindeling met de receptie en lobby in deze nieuwe dakopbouw. Na inchecken kan op deze laag direct genoten worden van een hapje of drankje in de bar/restaurant met geweldig uitzicht over de binnenstad of kan de hotelkamer worden opgezocht op een van de lagere verdiepingen.

Ook is in de voormalige KAS bank een restaurant opgenomen. Hier is de trekpleister het atrium met het monumentale glas-in-loodplafond.

Project Hotel W

Originele massa als ontwerpuitgangspunt

Vanwege de onbekende kwaliteit van de funderingspalen is er voor Hotel W Amsterdam gekozen om het gewicht na de renovatie zo veel mogelijk gelijk te houden met dat in de situatie daarvoor. Op het gebied van geluidisolatie en brandveiligheid zijn hierdoor creatieve oplossingen bedacht op basis van lichte toevoegingen om toch de gevraagde kwaliteit en veiligheid te kunnen realiseren, waarvoor zelfs metingen in ons laboratorium zijn uitgevoerd.

De beschikbaarheid en afmetingen van de bestaande trappenhuizen hebben ook een grote rol gespeeld bij het opzetten van het brandveiligheidsconcept. Door slimme keuzes in de brandcompartimentering is bereikt dat ondanks de beperkte vluchtcapaciteit van de trappenhuizen voldoende mensen gelijktijdig in het pand aanwezig kunnen zijn.

Watermistsysteem

Door de keuze voor een automatisch blussysteem in beide panden kon ook extra flexibiliteit worden gevonden. Er is gekozen voor een watermistsysteem. Omdat water in mistvorm een groter blusvermogen heeft, kon volstaan worden met een kleiner en dus lichter waterbassin in vergelijking met een traditionele sprinklerinstallatie, wat ruimtebesparend en niet te vergeten gewichtsbesparend heeft gewerkt. Bijkomend voordeel is de beperking van waterschade bij brand.

Op basis van een gelijkblijvend veiligheidsniveau konden het aantal brandscheidingen en daarmee ongewenste aanpassingen aan het monument worden voorkomen, waren er nagenoeg geen brandkleppen in het ventilatiesysteem nodig en werd brandwerende beglazing in de twee patio’s achterwege gelaten.

Detaillering constructie wanden en vloeren

Bij het pand aan de Spuistraat is de extra massa van de lobby bovenin en het nieuwe dakterras met restaurant en bar deels gecompenseerd door het verwijderen van metselwerk en enkele wanden. De relatief dunne betonnen vloeren in combinatie met de beperkt beschikbare hoogte was een complicerende factor: “Een van de verdiepingen was oorspronkelijk 5 meter hoog. Daar is een extra verdieping in gekomen. Het was een heel gepuzzel om een dunne vloerconstructie te bedenken die zowel voldoende stevig, als geluids- en brandwerend is. Uiteindelijk kwamen we uit op een vloerpakket van net iets meer dan 20 centimeter”, aldus Verboven. Voor de wanden is voornamelijk gebruik gemaakt van metal stud-systemen.

Open karakter door atrium

Bij het KAS Bank gebouw van Hotel W Amsterdam zijn meerdere verdiepingen verbonden via het atrium. Om een snelle branduitbreiding naar meerdere verdiepingen te voorkomen en daarbij geen concessies te doen aan het open karakter is het watermistsysteem onontbeerlijk, ook in het glas-in-loodplafond. De koppen zijn hiervoor zo onzichtbaar mogelijk verwerkt in dit plafond. Daarnaast is het glas-in-lood aan de bovenzijde versterkt om te voorkomen dat scherven naar beneden kunnen vallen. Een restauratiearchitect hield hierop toezicht. Zo mocht de invallende hoeveelheid daglicht in het restaurant door de nieuwe constructie met niet-betreedbare tussenruimte niet afnemen. Ook moesten de ramen in de gevel brandwerend uitgevoerd worden zonder het monumentale karakter van de gevel aan te tasten.

Vraagbaak en kwaliteitsborging in afrondingsfase

In de afrondingsfase van de renovatie heeft Cauberg Huygen vooral de afgesproken kwaliteit bewaakt, en optimalisatievoorstellen en benodigde wijzigingen beoordeeld die het gevolg zijn van maat- en constructieafwijkingen vanwege het monumentale karakter van de gebouwen.  Zo zijn metingen en inspecties uitgevoerd, zijn detaillering en productinformatie beoordeeld en is bijvoorbeeld meegedacht over de positionering van de sprinklerkoppen. Ook zijn werkzaamheden verricht in het kader van de gebruiksvergunning. Tevens is door Cauberg Huygen een ontruimingsplan voor Hotel W Amsterdam opgesteld en is bij wijzigingen gecontroleerd of alles voldoet aan de brandveiligheid.

Hugo Verboven smoelenboek

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Hugo Verboven