Cauberg Huygen voor Isala

Isala Klinieken

Zwolle

Nieuwbouw voor Isala Klinieken in Zwolle

De nieuwe Isala Klinieken: met een vloeroppervlak van 108.000 m2 een van de grootste niet-academische ziekenhuizen van Nederland. Achter de kleurrijke gevel schuilen 850 bedden, plus ruimten voor kantoren, onderzoek- en behandelfuncties, verpleegafdelingen en laboratoria, verdeeld over vier gebouwen. De organische vormen in combinatie met het groene landschap hebben een positieve uitwerking op medewerkers, bezoekers en patiënten. Bij de nieuwbouw tussen 2005 en 2013 verzorgde Cauberg Huygen verschillende advieswerkzaamheden.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Isala

Architect:

Periode: 2005 - 2013

Bouwvolume: 108.000 m2 bvo

Vlinderindeling

Het grote Isala Klinieken voelt klein door de vier verschillende gebouwen, de ‘vlinders’ met elk een eigen functie. De indeling van het ziekenhuis is onder meer gebaseerd op doelgroepen en ziektebeelden en gebouwtypologie. Zo zijn – vanwege de grote patiëntenstroom – de poliklinieken laag in de gebouwen gevestigd. Wat ook opvalt, is de duurzaamheid. Bij alle materiaalkeuzes is naast kwaliteit gekeken naar de levensduur en het energieverbruik, maar ook naar de mate van milieuvervuiling en energieverbruik tijdens productie, transport en verwijdering.

Project Isala Klinieken

Advies Cauberg Huygen

De advieswerkzaamheden van Cauberg Huygen reikten van akoestisch onderzoek voor de nieuwe parkeergarage en onderzoek naar geluidbeperkende maatregelen bij te plaatsen technische installaties tot de aanvraag van de milieuvergunning (verstrekt in 2008). De milieuvergunning voor Isala Klinieken had zowel betrekking op de nieuwbouw als op het bestaande ziekenhuis. Een dubbele aanvraag eigenlijk. Ook zijn tijdens de bouw verschillende aanvragen om verandering van de vergunde situatie ingediend.

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met