Cauberg Huygen voor Woonstichting Lieven de Key

Lieven de Key

Amsterdam

Nieuw hoofdkwartier Lieven de Key

Met het restaureren, renoveren en samenvoegen van drie panden tussen de Hoogte Kadijk en de Nieuwevaart is, naar ontwerp van architectenbureau Studioninedots, het nieuwe hoofdkantoor van Woonstichting Lieven de Key gerealiseerd. Het duurzame kantoor is gewaardeerd met een BREEAM IN-USE score Excellent.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Woonstichting Lieven de Key

Architect: Studioninedots

Periode: 2017 - 2021 (advisering), 2020 - 2021 (bouw)

Bouwvolume: Niet opgegeven

Verbinding als rode draad

In het nieuwe hoofdkantoor zijn twee locaties van Woonstichting Lieven de Key bijeengebracht; het bestaande kantoor op dezelfde plek en de vestiging in de Turbinestraat. Om van de drie gebouwen optisch één geheel te maken is een transparante plint gerealiseerd met een doorlopende betonnen kader met grote raampartijen. Daarmee wordt verbinding gelegd met de omgeving.

Rondom uitzicht op atrium

Ook op andere manieren is de verbindingsambitie van Woonstichting Lieven de Key bij dit project tot uiting gebracht. Zo heeft men vanuit de drie gebouwen uitzicht op en toegang tot het atrium. Via een dubbele trap met splitlevel-bordessen kunnen de werknemers elkaar ontmoeten te midden van het groen. Om meer daglicht toe te laten op de flexibele werkplekken zijn het betonnen kader en de raampartijen ter hoogte van het atrium verhoogd.

Binnen bestaande kaders

Voor deze transformatie is eerst een inventarisatie gemaakt van de huidige situatie en eisen die op het gebouw van toepassing zijn. Daarbij is onder meer gebruikgemaakt van archiefstukken uit 2003 ten behoeve van de verbouwing en uitbreiding van het complex dat uit begin jaren negentig stamt. Uit die inventarisatie kwam naar voren dat de uitdaging bij dit project vooral betrekking had op de advisering voor brandveiligheid en akoestiek.

Nieuwe indeling brandcompartimenten

Op basis van de vergunningsdocumenten uit 2003 is de maximale brandcompartimentgrootte als rechtens verkregen niveau voor het kantoorgebouw aan de Hoogte Kadijk vastgesteld. Hierdoor was het toelaatbaar om grotere brandcompartimenten te realiseren dan de standaard nieuwbouw brandcompartimenten.

Met onder andere deze randvoorwaarde is door Cauberg Huygen een nieuwe indeling gemaakt met in totaal vijf brandcompartimenten. Drie daarvan, met onder meer de kantoortuinen van de 1e t/m de 3e verdieping, voldoen aan de nieuwbouweis (< 1.000 m2), terwijl de overige twee brandcompartimenten, waaronder de entree, het atriumdeel en de kantoren, kleiner zijn dan in de originele situatie en tevens ruimschoots voldoen aan de eisen voor bestaande bouwwerken.

WBDBO

Vanwege de nieuwe indeling is ook gekeken naar weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO). Die bedraagt voor zowel de originele situatie als het nieuwe ontwerp tenminste 30 minuten. Dit geldt voor zowel de brandcompartimenten onderling als tussen een brandcompartiment en een extra beschermde vluchtroute.

Er is verder geen risico op verticale brandoverslag bij de aanwezige, gestapelde brandcompartimenten vanwege de ruime onderlinge afstand tussen de gevelopeningen. Om horizontale brandoverslag bij interne hoeken te voorkomen, zijn ter plaatse in de gevel brandwerende voorzieningen getroffen.

Akoestische maatregelen naar gebruiksfunctie

De benodigde, akoestische voorzieningen vloeien voort uit de gebruiksfuncties van de diverse ruimtes en de bijbehorende galmtijden. Zo zijn bij de kantoortuinen de plafonddelen voorzien van akoestisch spuitwerk en zijn de klimaatplafonds akoestisch geperforeerd, terwijl de entree, het atrium en het restaurant voorzien zijn van een akoestisch lamellenplafond.

Omdat de multifunctionele ruimte op de begane grond een harde vloerafwerking heeft, zijn de wanden, waaronder die achter de balie, voorzien van extra absorptie. Tevens zijn de juiste akoestische voorzieningen bepaald voor de scheidingswanden van de verschillende gebruiksfuncties. Hierbij is voor de ventilatieoverstroom van de kantoortuinen naar het atrium een akoestische dempend lamellenrooster toegepast.

Voldoende daglicht voor kantoren

Voor de aspecten daglichttoetreding en thermische isolatie is de originele situatie als uitgangspunt genomen. Alleen voor de kantoorruimten zijn bij dit project, op basis van het Bouwbesluit 2012, eisen gesteld aan de daglichttoetreding. Aangezien de kantoren uitgevoerd zijn als kantoortuinen en er bijna overal rondom beglazing is toegepast, is er aan daglichttoetreding geen gebrek.

Bouwteam

Johan Blom smoelenboek

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Johan Blom MBA