Cauberg Huygen voor Gemeente Haarlemmermeer

Lincolnpark

Hoofddorp

Parametrisch geëngineerde duurzame NOM-wijk met parkachtige opzet

Aan de zuidzijde van Hoofddorp wordt met Lincolnpark een nieuwe wijk met zeer hoge ambities op het gebied van duurzaamheid ontworpen. Het doel is om elk van de 1.600 tot 1.800 woningen uit te voeren als Nul op de Meter (NOM). Cauberg Huygen heeft samen met TNO de haalbaarheid hiervan onderzocht. Cauberg Huygen heeft hierbij voor een parametrische benadering gekozen.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer

Architect: Posad Maxwan

Periode: februari - november 2021

Bouwvolume: 1.600 - 1.800 woningen

Lincolnpark

Het eerste deel van de naam Lincolnpark verwijst losjes naar de naam van de voormalige boerderij uit 1885 aan de Hoofdweg; De President. Om hierbij aan te sluiten is gekozen voor Abraham Lincoln, één van de belangrijkste Amerikaanse presidenten. Het tweede deel verwijst naar de omliggende parken.

Centrale ligging

Het stedebouwkundig plan van Lincolnpark, opgesteld door Posad Maxwan, formuleert op hoofdlijnen de kaders van de inrichting van het gebied. Dit gebied is onderverdeeld in vijf deelgebieden, te weten: Centrum (voorzieningencluster), Erven, Rietlanden, Elzenrijk en Parkbos. Deze worden gescheiden door watergangen.

Project - Lincolnpark

Vijf projectdoelen

Gemeente Haarlemmermeer heeft voor Lincolnpark vijf projectdoelstellingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit geformuleerd.

Lincolnpark is:
• energieneutraal
• sociaal duurzaam en inclusief
• biedt een gezonde leefomgeving
• circulair
• klimaatbestendig, bio divers, flexibel en adaptief

Parkeerhubs

De doelstellingen zijn op een aantal manieren ingevuld. Zo is gekozen voor een autoluwe wijk met 9 ‘parkeerhubs’. Hierdoor zijn auto’s te gast in de wijk; de straten zijn hoofdzakelijk het domein van voetganger en fietser.

De parkeerhubs stimuleren tevens deelvervoer en bundelen energieopslag en laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen. De plinten krijgen een collectief programma waar ontmoeting tussen bewoners wordt gestimuleerd.

Waterberging met wadi’s

Om overmatige regenval in de wijk goed af te kunnen voeren, wordt bij Lincolnpark gebruikgemaakt van wadi’s tussen de wooneilanden. Het regenwater wordt naar de wadi’s geleid waarbij infiltratie plaatsvindt. Hierdoor wordt afvoer naar het oppervlaktewater vertraagd.

Advisering NOM-energieconcepten

In opdracht van gemeente Haarlemmermeer hebben Cauberg Huygen, TNO en Posad Maxwan een haalbaarheidsstudie gedaan naar de haalbaarheid van Nul Op de Meter (NOM)woningen in Lincolnpark. Het doel van deze studie was ook om inzicht te krijgen in hoeverre de wijk hierbij verdicht kan worden.

Door Posad Maxwan zijn vier stedenbouwkundige varianten opgesteld, elk met een steeds hogere dichtheid. TNO heeft vervolgens onderzoek gedaan mogelijke energie-/installatieconcepten die over 3 tot 5 jaar beschikbaar zullen zijn. Hieruit zijn een drietal haalbare installatieconcepten geselecteerd en verder uitgewerkt. Op basis van deze concepten is door Cauberg Huygen de totale energievraag van de wijk conform de NTA 8800 berekend.

Parametrische benadering

Door Cauberg Huygen ontwikkelde parametrische software is ingezet om de optimale verdichting van de wijk te bepalen. Voldoende dak- en geveloppervlakte dient beschikbaar te zijn voor zonnepanelen om tot een NOM-wijk te komen.

Hierbij is onder andere ook de invloed van oriëntatie van het gebouw, de positie van de appartementen in het gebouw, type installatieconcept, beschaduwing door gebouwen en vegetatie en positionering van zonnepanelen meegenomen.

Project Lincolnpark - parametrische benadering

De NOM-wijk wordt gerealiseerd door slimme energieconcepten met warmtepompen en het grootschalig toepassen van PV-panelen op de zongeoriënteerde lessenaarsdaken en aanvullende panelen op een deel van de zongeoriënteerde gevels. Met aanvullend PV-panelen op de gevels is het mogelijk om met de warmtepomp-concepten op wijkniveau naar Nul Op de Meter te gaan.

Kijkend op gebouwniveau, zijn er bij alle ontwerpvarianten wel verschillen tussen de gebouwtypes. Enkele types zijn energieleverend en andere energievragend. Echter op wijkniveau, waar deze haalbaarheidsstudie voor opgezet is, is het mogelijk om een hoge dichtheid aan bouwblokken te realiseren waarbij de wijk volledig Nul Op de Meter is.

Link

www.Lincolnpark.online

Jack Ponsteen smoelenboek

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Jack Ponsteen