Cauberg Huygen voor Weller Vastgoed Ontwikkeling BV, Jongen Vastgoed BV, gemeente Heerlen

Maankwartier

Heerlen

Nieuwbouw als verbindend element

De nieuwbouw van het Maankwartier in Heerlen wordt deels gebouwd over de spoorlijn en vormt zo de verbinding tussen beide stadsgedeelten. Cauberg Huygen adviseerde bij dit project op het gebied van trillingen en laagfrequent geluid.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Weller Vastgoed Ontwikkeling BV, Jongen Vastgoed BV, gemeente Heerlen

Architect: Michel Huisman, Wauben Architects

Periode: 01/2011 - medio 2018

Bouwvolume: 90.000 m2 BVO

Verbindend element

Het Maankwartier is een ontwerp van kunstenaar Michiel Huisman. Het grote complex met in totaal 90.000 m2 heeft voornamelijk een woonfunctie, maar krijgt ook een winkel- en een hotelbestemming. Het hotel komt boven het spoor te liggen en heeft maximaal 9.500 m2 BVO en maximaal 200 kamers.

Project Maankwartier

Wijziging bestemmingsplan

De woonfuncties van het ontwerp waren bij indiening strijdig met het toen geldende bestemmingsplan. Om dit te wijzigen was een Ruimtelijke onderbouwing nodig. Cauberg Huygen onderzocht hiervoor het aspect trillingen in verband met het doorgaande treinverkeer, rangeeractiviteiten en het busverkeer.

Expertise trillingen

Cauberg Huygen heeft advies gegeven over de interpretatie van het toetsingskader,  een prognose van de trillingsniveaus opgesteld en het effect van verschillende trillingsreducerende maatregelen onderzocht. Daardoor kon een afweging gemaakt worden over de getroffen maatregelen in het project, waaronder een aanpassing van de dikte van de kelderwand.

Derde partij

Het project is extra interessant omdat de gebouwen van het Maankwartier op de Plaat deels boven het station gebouwd worden. De basis voor de bovenbouw op de Plaat bestaat dus uit een gebouw van een derde partij. Daardoor moest bij de berekening van de trillingsniveaus en laagfrequent geluidniveaus voor het hotel ook rekening gehouden worden met elementen uit het ontwerp van het station, zoals de serres voor de trappen vanuit het perron naar het station. Vanwege het bouwen boven het spoor is op de Plaat gekozen voor lichte houtskeletbouw gevels (HSB).

Project Maankwartier

Carel Ostendorf smoelenboek

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Carel Ostendorf