Cauberg Huygen voor Maastricht UMC+

Maastricht UMC+

Maastricht

Eerste ziekenhuis met BREEAM-NL certificaat

Als eerste ziekenhuis in Nederland ontving het Maastricht UMC+ in januari het BREEAM-NL certificaat voor duurzaamheid voor de nieuwbouw aan de Verheylaan 10. Om meer specifiek te zijn: een drie sterren BREEAM-NL Nieuwbouw Ontwerpcertificaat. Voor het behaalde 'very good'-label leverde Cauberg Huygen verschillende bewijslasten aan.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Maastricht UMC+

Architect: Holland Hospital Architects

Periode: 2008 - 2017

Bouwvolume: 45.000 m2

Nieuwbouw Verheylaan 10

De nieuwbouw van Maastricht UMC+ aan de Verheylaan 10, opgeleverd in juni 2017, omvat onder meer kantoor-, zorg-, en laboratoriumfuncties. In de ontwerp- en uitvoeringsperiode van 2008 t/m 2015 is ca. 33.000 m2 nieuwbouw en ca. 12.000 m2 verbouw gerealiseerd. De nieuwbouw Verheylaan 10 heeft een oppervlakte van ca 22.000 m2 met in totaal 8 bouwlagen (-1 t/m nivo 6), bevat onder meer een uitbreiding van de poli, 12 operatiekamers en een MRI-afdeling, en is met een serrehal verbonden met het hoofdgebouw.

Rol Cauberg Huygen

Cauberg Huygen heeft voor het behalen van het label ‘very good’ de volgende bewijslasten aangeleverd:

Thermisch comfort – Met simulatieberekeningen is aangetoond dat met de in het ontwerp toegepaste voorzieningen een goed thermisch comfort in de zomer te realiseren is en daarmee wordt voldaan aan de gestelde eisen. Tevens is het risico op koudeval in de winter beoordeeld.

Akoestiek – Door goede geluidisolatie en geluidwering wordt geluidhinder en geluidoverlast binnen het gebouw zo veel mogelijk voorkomen en indien noodzakelijk teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. Daardoor wordt in het gebouw een hoge mate van geluidcomfort bereikt. Cauberg-Huygen heeft de volgende onderdelen beoordeeld en nader uitgewerkt: nagalmtijd, karakteristieke geluidwering van de gevel, karakteristiek luchtgeluidniveauverschil, gewogen contactgeluidniveau en karakteristiek installatiegeluidniveau.

Geluidsoverlast – Cauberg Huygen heeft een rekenmodel opgesteld, waarmee de geluidimmissie in de omgeving is berekend. Deze geluidimmissie is vervolgens getoetst aan de gestelde eisen. Zo is er de kans verkleind dat geluid van het project in de gebruiksfase overlast vormt voor nabijgelegen geluidgevoelige gebouwen.

Gebouwbescherming bij overstroming – De juiste maatregelen worden getroffen om het risico van schade door overstroming te verminderen (adaptatie). Hierbij zijn de aspecten wateroverlastgebied, risico op overstroming en wateroverlast bestendig nader uitgewerkt en beoordeeld.

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met