Cauberg Huygen voor TU Eindhoven

Matrix-gebouw TU/e

Eindhoven

Inspirerende plek toekomstige ingenieurs

Het Matrix-gebouw, gelegen aan de Groene Loper op het universiteitsterrein van de TU/e, is getransformeerd tot een nieuwe, inspirerende plek waar de ingenieurs van de toekomst samenwerken aan innovatieve oplossingen voor hedendaagse vraagstukken. Cauberg Huygen adviseerde bij dit project over ruimteakoestiek, interne geluidwering en trillingen.

Projectgegevens

Opdrachtgever: TU Eindhoven

Architect: Inbo

Periode: 04/2017 - 09/2018

Bouwvolume: 6.900 m2 bvo

Maximale transparantie

Het nieuwe Matrix kenmerkt zich door een heldere, ruimtelijke opzet met nieuwe verdiepingshoge glazen puien: maximaal contact en maximale transparantie. Op de begane grond zijn de werkplaatsen/onderzoekslaboratoria gesitueerd waar fundamentele kennis en onderzoek in de praktijk zichtbaar zijn. Op de 1e verdieping van het gebouw zijn kantoren, vergaderruimten, onderwijsruimten en open studieruimten geprojecteerd.

Interne geluidwering

Op de begane grond zijn de werkplaatsen van het Equipment & Prototype Center (EPC) en TU/e Innovation Space (ISP) gesitueerd. Cauberg Huygen heeft binnen de budgettaire kaders en de mogelijkheden in het gebouw adviezen uitgebracht om de akoestische kwaliteit in zowel de werkplaatsen zelf als naar de bovengelegen onderwijsruimten en kantoren op een acceptabel niveau te brengen.

In de werkplaatsen is een goed absorberend plafond aangebracht. Om de geluidoverlast naar de bovengelegen onderwijsruimten en kantoren te verbeteren zijn de bestaande vloerconstructies geluidtechnisch opgewaardeerd door het aanbrengen van een aanvullend geluidwerend plafond en een verbetering van de aansluitingen op de bestaande gevelconstructies.

De ruimteakoestiek in de kantoren, de werkpleinen en met name de onderwijsruimten op de eerste verdieping zijn geoptimaliseerd door het aanbrengen van absorberende plafonds en wanden en het hergebruik van de bestaande baffles.

Project Matrix-gebouw TU/e

Foto: © 2018, JDVF

Trillingen

Diverse machines en apparatuur produceren naast geluid eveneens trillingen. Diverse oplossingen om de trillingsoverdracht naar de omliggende, gevoelige functies te beperken zijn in dit gebouw gerealiseerd. Zo zijn vloervelden volledig ontkoppeld, worden machines trillingsgedempt opgesteld en zijn vloervelden verzwaard. De nieuwe loopkranen zijn eveneens trillingsgedempt gekoppeld aan de bestaande constructies in het gebouw.

Project Matrix-gebouw TU/e

Foto: © 2018, JDVF

Antwan Timmers

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Antwan Timmers