Cauberg Huygen voor Gemeente Heerlen

Mijnwaterproject Heerlen

Heerlen

Verwarming en koeling door mijnwater

Het mijnwaterproject in Heerlen benut een bijzondere vorm van duurzame energie. Gebouwen worden verwarmd met water van circa 30°C uit de verlaten steenkolenmijn. Uit ondiepe waterlagen wordt relatief koud mijnwater gepompt voor de koeling van gebouwen. Dit eenvoudige principe is in een proefproject onderzocht en is inmiddels verder uitgebouwd tot een volwaardige energievoorziening.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen

Architect:

Periode: 2008

Ketenoptimalisatie van duurzame bron naar distributie en gebouwen

Een consortium onder de technische leiding van Cauberg Huygen realiseerde tijdens het proefproject vijf bronputten en een mijnwatertransportnet van 8 km lengte. Daarna volgde een optimaliseringtraject om het systeem tot productiebedrijf te voltooien.

Vraag en aanbod van energie werden sinds het begin van het Mijnwaterproject Heerlen bij elkaar gebracht. Gebouwen moeten immers geschikt zijn om met laagwaardige warmte en koude geklimatiseerd te worden, eventueel met tussenkomst van warmtepompen. De nieuwbouw van appartementen en winkels in het stadsdeel Heerlerheide en de nieuwbouw voor het CBS werden begeleid bij deze aanpassingen. In samenwerking met Huygen Installatie Adviseurs werd een mijnwaterenergiecentrale voor Weller Wonen ontworpen.

Het bedrijfsmatig exploiteren van het mijnwatersysteem vroeg om een geheel nieuwe vorm van energie-exploitatie. De financiële prognose is daarom gebaseerd op nieuw ontwikkeld technisch financieel model, dat rekening houdt met de kosten vanaf de bronpompen tot en met de eindgebruiker (vaak meerdere verschillende partijen).

Sinds 2004 is Cauberg Huygen bij dit duurzaamheidproject betrokken, waarbij we constateerden dat de ketenoptimalisatie van duurzame bron – distributie – gebouwen essentieel is voor het welslagen van het totaal. Om de verworven kennis te behouden en toegankelijk te maken voor andere Europese mijnbouwgebieden initieerde Cauberg-Huygen het Remining-lowex project.

Lees meer in artikel 1
Lees meer in artikel 2

Project Mijnwater Heerlen

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met