Cauberg Huygen voor Universiteit Utrecht

Minnaertgebouw

Utrecht

Verbindende factor na renovatie

Na een anderhalf jaar durende renovatie is het Minnaertgebouw van de Universiteit Utrecht begin 2018 weer in gebruik genomen. Het gebouw vormt het nieuwe onderkomen van de faculteiten Beta- en Geowetenschappen. Cauberg Huygen adviseerde bij dit project over bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Universiteit Utrecht

Architect: Ector Hoogstad Architecten

Periode: 01/2014 - 12/2017

Bouwvolume: 9.700 m2 bvo

Ruimere entree met betere routing collegezalen

Bij de renovatie is de entree ruimer en lichter gemaakt, en is de fietsenstalling achter de kenmerkende steunpilaren – in de vorm van de naam van het gebouw – vervangen door een café. Ook zijn de collegezalen nu direct via de begane grond bereikbaar, in plaats van via de 1e verdieping en trappen. De trappen zijn overigens wel behouden.

Project Minnaertgebouw (foto: Studio Hans Morren)

Foto: Studio Hans Morren

Grotere vluchtcapaciteit

De gewijzigde routing naar de collegezalen heeft ook betere vluchtmogelijkheden bij brand opgeleverd. Zo zijn er nu twee vluchtwegen en is de vluchtcapaciteit vergroot, doordat direct via deuren gevlucht wordt in plaats van via een omweg via trappen en de eerste verdieping. Ook de brandweer is blij met deze logischere routing.

Rookafvoer en slimme brandcompartimentering

De nieuwe situatie zorgt wel voor een kleine overschrijding van de maximale vluchtafstanden. Naar de brandweer is met een berekening onderbouwd dat vluchten over deze langere afstand mogelijk is. Het gebouw bleek in de oorspronkelijke situatie uitgerust met een rook- en warmteafvoerinstallatie. maar deze was niet gecertificeerd en ook waren de oorspronkelijke ontwerprandvoorwaarden niet bekend.

Bij de berekeningen werd rekening gehouden met een beperkte vuurlast van de betonnen hal en dus de geringe rookontwikkeling. Hoewel uit deze berekeningen bleek dat rookafvoer niet nodig is, is er toch voor gekozen om de installatie intact te laten als extra brandvoorziening. Voor evenementen in de hal zijn randvoorwaarden afgegeven.

In het nieuwe ontwerp ging men uit van het behoud van de originele puien, maar uiteindelijk is geconcludeerd dat sommige daarvan wat betreft brandveiligheid niet voldeden. Zo bleek een buitenpui niet brandwerend. Door een slimme aanpassing van de interne brandcompartimentering kon deze buitenpui behouden blijven.

Project Minnaertgebouw (foto: Petra Appelhof)

Foto: Petra Appelhof

Akoestiek

Omdat de oorspronkelijke architect van het gebouw, Neutelings Riedijk Architects, erop stond dat de afwerking van de centrale hal binnen beton moest blijven, was het gebruik van akoestische isolatie op de wanden en het hoge plafond niet mogelijk. Aan de hand van een 3d-rekenmodel voor de nagalmtijd zijn lokale voorzieningen in grote hal geadviseerd, waaronder verplaatsbare elementen. Met deze voorzieningen is het ook mogelijk om lezingen in de hal te geven. Verder is de akoestiek van de collegezalen en labruimten, de interne geluidisolatie en het installatiegeluid beoordeeld.

Regenwaterafvoer in ere hersteld

Project Minnaertgebouw

Testopstelling spatpatroon en geluidoverlast

Er is voor gekozen om de originele afvoer van regenwater – dat gecontroleerd via openingen in het dak direct in de hal naar beneden viel – in oude luister te herstellen. In plaats van een groot regenbassin zijn de opvangroosters nu verwerkt in de nieuwe rvs-vloerafwerking van de hal. Het water wordt via deze roosters geleid naar de vijver in de loop.

Om water- en geluidoverlast beneden tot een minimum te beperken en de visuele uitstraling van de waterstroom te beoordelen, is door Cauberg Huygen op locatie een testopstelling op ware grootte opgebouwd waarmee verschillende stroomprofielen voor de dakdoorvoer zijn getest voor de geleiding van het regenwater. Dit voor zowel de minimale als de maximale hoeveelheid hemelwater die zou kunnen worden verwacht gedurende het jaar.

Daarnaast is met een testsetup het vallen van het regenwater op verschillende roosterontwerpen met daaronder akoestisch dempend materiaal gesimuleerd met het oog op het minimaliseren van het spatpatroon. Ook zijn indicatieve geluidmetingen verricht.

BREEAM In-Use

Voor het vernieuwde Minnaertgebouw is door Cauberg Huygen een BREEAM In-Use assesment uitgevoerd voor. Uiteindelijk is de classificatie ‘Very Good’ behaald. Eén van de duurzame maatregelen is het plaatsen van een nieuwe klimaatinstallatie met warmteterugwinning, led-verlichting en aansluiting op een warmte-koudeopslagsysteem (WKO). Verder is speciale aandacht besteed aan de bouwplaatscredits, die vanuit de BREEAM nieuwbouw systematiek als extra maatregelen in het bestek zijn opgenomen. Ook zijn de berekeningen en het afmelden van het energielabel verzorgd.

Hugo Verboven smoelenboek

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Hugo Verboven