Cauberg Huygen voor OBC Elst

OBC Elst

Elst

OBC Elst

Aan de rand van Elst wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een nieuw gezond en duurzaam schoolgebouw voor OBC Elst. De nieuwbouw was nodig omdat de school hiervoor in twee gebouwen uit de jaren ’60 gevestigd was met verouderde installaties en faciliteiten. De nieuwbouw van OBC Elst voldoet aan de BENG-norm en is ontworpen volgens het principe van Frisse Scholen. Cauberg Huygen heeft voor dit project geadviseerd voor bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid.

Projectgegevens

Opdrachtgever: OBC Elst

Architect: Van den Berg Architecten

Periode: Start bouw: 2020 - oplevering: sept. 2021

Bouwvolume: 5.145 m2

Compact gebouw

Het compacte gebouw bestaat uit drie bouwlagen, met hierin onder meer een sportzaal opgenomen. De leslokalen, praktijklokalen en de kantoren zijn rondom een centrale aula gesitueerd. Deze aula is multifunctioneel bruikbaar, bijvoorbeeld als pauzeruimte, als presentatieruimte, maar ook als theater (indien de flexibele wand van het muzieklokaal wordt open geschoven ontstaat hier een podium) met de centrale trap als een soort tribune.

Frisse Scholen / BENG

Het gebouw is ontworpen volgens de principe van ‘Frisse Scholen, klasse B’ en betreft een Bijna EnergieNeutraal Gebouw (BENG), waarbij opgemerkt wordt dat ten tijde van het ontwerp de normwaarden hiervoor zelfs strenger waren dan de huidige ‘normstelling’ voor een BENG-school. Naast de energiezuinige installaties is het gebouw hier ook bouwkundig op uitgerust: gevels, daken en vloeren met een hoge thermische isolatie, beglazing met een hoge LTA-waarde (daglicht) en een lage ZTA-waarde (warmtewering), lage luchtdichtheideis (qv,10 = 0,30), zonwering en ruim voldoende PV-panelen op het dak.

Rol Cauberg Huygen

Cauberg Huygen is vanaf de VO-fase betrokken geweest als integraal adviseur op het gebied van de akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid. Na de VO-fase is het project in een bouwteam verder gegaan. Hierdoor is het mogelijk geweest om in samenwerking met de bouwer en de installateur in een vroegtijdig stadium een en ander uit te ‘engineeren’. Bij de start van de VO-fase zijn voor diverse thema’s workshops georganiseerd, onder andere voor brandveiligheid en akoestiek, maar met name rond de gevel van het gebouw. Hiervoor is al aangegeven dat er bij de gevel veel (bouwfysische) zaken bij elkaar zijn gekomen. Cauberg Huygen heeft zich ervoor ingezet dat al de verschillende eisen en richtlijnen behaald konden worden: zowel qua materialisering als detaillering.

Gevelstudie

In samenwerking met de diverse bouwteamleden is er een uitgebreide studie gedaan naar het aanpassen van de eisen voor Rc-waarde van gevel, vloer en dak. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de gevel en vloer een iets lagere isolatie te geven (en het dak juist op te plussen) zonder dat hierdoor extra energieverlies optreedt en de BENG-eisen werden behaald, alsmede de overige bouwfysische parameters (daglicht, luchtdichtheid, spuiventilatie, brandoverslag). Door deze aanpassingen werd de uitvoering eenvoudiger en konden de bouwkosten worden beperkt.

Multifunctionele aula

Aan de hand van het 3D-rekenpakket Odeon is de akoestiek in de toekomstige aula beoordeeld. Deze multifunctionele ruimte zal na oplevering naast een pauzeruimte ook gebruikt worden voor het geven van presentaties en theatervoorstellingen. Op basis van het multifunctionele gebruik is de nagalmtijd gedimensioneerd en is een goede spraakverstaanbaarheid aanwezig voor de sprekers, zodat het publiek op de brede tribunetrap goed bereikt kunnen worden.

Leerpleinen

Leerpleinen vormen de (studie- en samenwerkings-) werkplekken voor de leerlingen. Ook in de OBC Elst zijn deze leerpleinen veelvuldig aanwezig. Recent afstudeeronderzoek binnen Cauberg Huygen heeft laten zien hoe leerlingen dit soort ruimten beleven en of er (geluid)hinder wordt ondervonden. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zijn voorstellen gedaan voor de ontwerpvorm van dit soort open ruimten, welke akoestisch parameters gesteld moeten worden en aan welke voorzieningen gedacht moet worden.

Antwan Timmers

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Antwan Timmers