Cauberg Huygen voor DSM

Onderzoekscentrum DSM

Sittard-Geleen

Internationaal onderzoekscentrum voor innovatieve materialen van DSM

Het nieuwe centrum voor onderzoek naar en ontwikkeling van hoogwaardige materialen van Koninklijke DSM biedt werk aan ruim 400 kenniswerkers. Het materialencentrum bundelt belangrijke technologische competenties en unieke expertise in Nederland voor toepassingen over de hele wereld. Daarnaast biedt de huisvesting op de Brightlands Chemelot Campus kansen voor open innovatie, door de nabijheid van andere bedrijven en start-ups en onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

Projectgegevens

Opdrachtgever: DSM

Architect: Broekbakema

Periode: ? - 2014

Bouwvolume: 19.000 m2 bvo

Optimaal duurzaam gebouw

Cauberg Huygen heeft het project begeleid van het voorlopig ontwerp tot en met de oplevering van het gebouw. Naast de uitwerking van het ontwerp en bestek, hebben onze adviseurs meegewerkt aan het verkrijgen van de (bouw)vergunningen. Verder zijn tijdens de realisatiefase van het plan kwaliteitsinspecties op de bouw en controles van stukken voor werkvoorbereiding en uitvoering uitgevoerd. Duurzaamheid was vanzelfsprekend een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor is het BREEAM label ‘very good’ behaald. DSM heeft besloten geen officieel BREEAM-NL certificaat aan te vragen maar om de toegekende duurzaamheidscredits te borgen in het ontwerp en het bestek.

Project Onderzoekscentrum DSM

Brede advisering

De advisering betrof onder andere de brandveiligheid , de bouw- en ruimteakoestiek en de opstelling van trillingsgevoelige laboratoriumapparatuur en trillingproducerende apparatuur. De bouwfysische advisering betrof onder andere het comfort in het atrium, het windklimaat op loopniveau rond het te realiseren bouwplan, de thermische en hygrische opbouw van de vloeren, gevels en daken, de lucht- en waterdichtheid van de gebouwomhulling, daglicht en de energieprestatiecoëfficiënt. Ook is gedegen aandacht besteed aan de milieueffecten van het gebruik en de opslag van gevaarlijke stoffen, de bodembescherming, het afvalwater, de geluidbelasting en geurverspreiding.

Onderzoekscentrum DSM

Hugo Verboven smoelenboek

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Hugo Verboven