Cauberg Huygen voor Synchroon

Parkblok Houthaven

Amsterdam

Practische oplossingen voor strakke eisen EPC

Ter plaatste van de knik in blok 0 van de nieuwe woonwijk Houthaven in Amsterdam verrijst vanaf begin 2016 een nieuw complex, bestaande uit 129 woningen, verdeeld over 43 typen, en een parkeergarage. Vooral de energieprestatie-eisen en de geluidproblematiek van Parkblok Houthaven kregen de nodige aandacht.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Synchroon

Architect: Studioninedots

Periode: 2013 - 2015

Bouwvolume: 19.000 m2 bvo

Maatregelen voor EPC van maximaal 0,15

Voor het project Parkblok Houthaven moest een EPC van maximaal 0,15 worden gerealiseerd. Om te voorkomen dat maatregelen op een laat moment nog zouden moeten worden ingepast is al vanaf de schetsontwerpfase meegedacht over de uitdagingen om deze eis te halen.

Het inpassen van de benodigde installatietechnische voorzieningen voor verplichte de stadswamte en –koeling heeft, door lastige woningplattegronden en een gebouwdeel dat over de weg heenloopt, ook de nodige inspanning gevraagd. Daarnaast waren nog andere maatregelen nodig, waarvan de zonnepanelen het meest in het oog springen.

Project Parkblok Houthaven

Industrieterrein Westpoort heeft een grote invloed gehad op de gevels en plattegronden van het project: om ‘dove’ gevels te voorkomen en plattegronden van woningen practisch te houden is geadviseerd voor geluidafschermende loggia’s die door de architect op een mooie manier in het ontwerp zijn verwerkt.

Adviesvelden

Cauberg Huygen heeft voor Parkblok Houthaven de advisering op het gebied van bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en installatietechniek verzorgd vanaf de schetsontwerpfase tot en met de bouwvoorbereiding en uitvoering.

Zie ook het persbericht van Synchroon over de start bouw van Parkblok Houthaven

Project Parkblok Houthaven

Femke Corporaal smoelenboek

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Femke Corporaal