Cauberg Huygen voor Epicurus

Pathé Arnhem

Arnhem

Pathé bioscoop nieuwe landmark Arnhem

Eind oktober 2015 heeft Pathé haar deuren geopend in een bijzonder leisure complex naast het Centraal Station van Arnhem. Het ruim 35 meter hoge gebouw van Pathé Arnhem heeft negen zalen en in totaal 1.765 stoelen. Het filmtheater, de commerciële voorzieningen en horeca vormen over een lengte van ruim 150 meter een uitnodigende plint die het station met de historische binnenstad van Arnhem verbindt. Cauberg Huygen adviseerde over de brandveiligheid, bouwfysica en akoestiek.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Epicurus

Architect: Powerhouse Company, EUP Design

Bouwvolume: 12.500 m2 bvo

Brandveiligheid

Brandveiligheid gebruik is enorm belangrijk voor bijeenkomstgebouwen zoals filmtheaters. In haar advies focust Cauberg Huygen onder andere op veilige ontvluchting in verschillende gebruiksscenario’s. Er is bijvoorbeeld gekeken naar vluchtroutes bij volle zalen en tijdens evenementen in de foyer. Vanwege de ligging nabij het spoor is ook gedegen aandacht besteed aan de externe veiligheid.

Project Pathé Arnhem

Pathé Arnhem

Geluid

Wat het geluid betreft, is er gekeken naar de interne geluidisolatie, ruimteakoestiek en geluiduitstraling naar de omgeving. Natuurlijk was de geluidisolatie tussen de zalen onderling een belangrijk punt. De verschillende typen zalen – IMAX, ATMOS en standaard – vragen alle een andere geluidisolatie. Vlak voor de opening op 19 oktober zijn de laatste metingen verricht. Ook is gekeken naar de geluidisolatie tussen de zalen en de foyer. Qua ruimteakoestiek is vooral gekeken naar de zalen zelf. Ook hiervoor geldt dat de drie typen zalen andere maatregelen vragen.

Om geluidshinder voor de omgeving te voorkomen, is eveneens gekeken naar de geluidniveaus. Pathé Arnhem voldoet aan alle gestelde normen. Dat is ook belangrijk aangezien er nabij de bioscoop woningen gebouwd zullen worden.

Proces

Het brandveiligheidsconcept en de akoestische adviezen maakten onderdeel uit van het ontwerptraject. Om het gewenste eindresultaat te kunnen waarborgen, verzorgde Cauberg Huygen ook begeleiding tijdens de uitvoering. Hiervoor zijn zowel op akoestisch gebied als voor de brandveiligheid intensieve inspectietrajecten opgezet.

Samenwerking met andere partijen

Het complex van 12.500 m2 bvo is in opdracht van Pathé ontwikkeld door vastgoedonderneming Epicurus. Het ontwerp is van architectenbureaus Powerhouse Company en EUP Design. Aannemer van het project is Wessels Rijssen.

Femke Corporaal smoelenboek

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Femke Corporaal