Cauberg Huygen voor Heijmans Vastgoed

Podium

Amersfoort

Wonen in het groen met stadse gemakken

Op een stuk terrein nabij station Amersfoort Vathorst en de A28, wordt door Heijmans Vastgoed project Podium (veld 1) gerealiseerd. Palmbout Urban Landscapes tekende voor het stedenbouwkundig ontwerp, terwijl Klunder Architecten verantwoordelijk is voor de architectonische invulling. Met Podium veld 1 worden 195 woningen gerealiseerd, waarvan 30% eengezinswoningen. Cauberg Huygen is de bouwfysisch adviseur voor dit project.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed

Architect: Klunder Architecten

Periode: 2022 - 2024

Bouwvolume:
Blok 1: 68 appartementen
(vrije sector),
Blok 2: 59 koopwoningen,
Blok 3: 68 appartementen
(sociale sector)

Woningen in plaats van kantoren

Oorspronkelijk was in het gebied een kantorenpark van zo’n twintig kantoren gepland. Dit is deels gerealiseerd, met onder meer kantoren van dienstverlener Stater en bouwbedrijf Jong Volker Wessels, en het kunstdepot van het CollectieCentrum Nederland, dat het beheer en behoud van vier rijkscollecties verzorgt. Vanwege de grote woningnood en het provinciale verbod op meer kantoren in Amersfoort, is er uiteindelijk voor gekozen het terrein te gebruiken voor woningbouw. Veld 1 is het eerste deel van Podium dat gebouwd wordt. Cauberg Huygen is daarnaast ook betrokken bij de naastgelegen velden 2, 3, 4 en 5.

Project - Podium (veld 1) in Amersfoort

Wonen in het groen met stadse gemakken

Podium veld 1 heeft een langgerekte plattegrond, met aan de ene kant op de punt een wigvormige woontoren met vrije sector huurappartementen, twee rijen eengezinswoningen met daartussen een stallingsgarage met daarop een groen dek en op de andere kop een appartementenblok met sociale huurwoningen. Het project is gelegen nabij winkelcentrum Vathorst, station Vathorst en de snelweg A28.

Podium krijgt twee prominente groene ruimtes: de Common Green en de Landschapszone. De Common Green loopt als een groene zone door de wijk. Het Landschapspark aan de noordoostzijde wordt een wadilandschap met een belangrijke functie voor de waterberging en volop aandacht voor ecologie en natuur.

Project - Podium (veld 1) in Amersfoort

Geluidbelasting spoor en A28

Vanwege de nabijheid van het spoor en de snelweg A28 is geluidhinder een belangrijk aandachtsgebied bij dit project. Vooral bij de twee appartementengebouwen met eenzijdige appartementen was bij de geluidbelasting op de gevels een extra adviesinspanning benodigd. Per type appartement is onderzocht wat de best passende oplossing is om te voldoen aan het Amersfoortse geluidbeleid.

Bij de kopappartementen van blok 1 is gekozen voor een geheel verglaasd balkon, bij de appartementen met een geheel uitkragend balkon worden glazen balustrades bij de balkons met daarachter een laag spuiraam toegepast, en bij de appartementen met een half-uitkragend balkon wordt enkel een glazen balustrade bij de balkons gerealiseerd.

Duurzaamheid

In het project wordt een WKO-installatie toegepast waarmee de woningen op een duurzame wijze voorzien worden van warmte, koude en warm tapwater. Daarnaast wordt er balansventilatiesysteem toegepast met (deels) warmteterugwinning. De keuze voor een balansventilatiesysteem in plaats van een ventilatiesysteem met toevoerroosters in de gevel is niet alleen vanuit duurzaamheidsoogpunt, maar ook vanwege de verhoogde geluidbelasting.

Ondanks dat er voor het thema duurzaamheid vanuit het Bouwbesluit alleen EPC- en MPG-berekeningen benodigd waren, zijn er tevens op verzoek van Heijmans BENG- en GPR-berekeningen opgesteld om de duurzaamheid van het project beter inzichtelijk te kunnen maken.

Project - Podium (veld 1) in Amersfoort

Windhinder

Doordat blok 1 een hoogte van circa 48,5 meter heeft, is door Cauberg Huygen daarnaast een indicatieve windhinderstudie uitgevoerd. Het doel van deze studie was het in kaart brengen van het windklimaat rondom het project en in het binnengebied zodat daar bij de verdere uitwerking rekening mee gehouden kon worden.

Bij het geven van de adviezen zijn tevens de voorzieningen ten behoeve van de externe geluidbelasting in acht genomen. Zo zorgen de verglaasde balkons van de kopappartementen van blok 1 niet alleen voor een gunstig windklimaat in de buitenruimte, maar wordt er ook aan het Amersfoortse geluidbeleid voldaan.

Project - Podium (veld 1) in Amersfoort

Temperatuuroverschrijding

Ondanks dat er koeling in de woningen toegepast wordt, kan het toch warm worden in de zomer in de woningen. Om dit risico op oververhitting te onderzoeken, zijn er voor meerdere appartementen in blok 1 gewogen temperatuuroverschrijdingsberekeningen (GTO-berekeningen) opgesteld. Uit dit zomercomfortonderzoek kwam naar voren dat de woningen met de huidige uitgangspunten ruim voldoen aan de nieuwbouweisen voor oververhitting zoals opgenomen in de Regeling van het Bouwbesluit.

Stallingsgarage

Tussen de eengezinswoningen is een stallingsgarage gelegen. Hierbij is speciale aandacht uitgegaan naar de brandveiligheid door toepassing van een sprinklerinstallatie, de luchtverversing via de openingen in het dak en het voorkomen van koudebruggen ter plaatse van de woningen.

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Iris de Goijer MBA