Cauberg Huygen voor Provincie Noord-Holland

Provinciekantoor Houtplein

Haarlem

Renovatie tot één van de duurzaamste kantoren van Nederland

Het provinciekantoor van de Provincie Noord-Holland aan het Houtplein in Haarlem stamt uit midden jaren ’80. Het complex omvat circa 19.000 m² bvo, bestaat uit 5 tot 6 lagen en is ontwikkeld als een marktconform kantoorgebouw. Cauberg Huygen adviseerde bij dit renovatieproject over bouwfysica, akoestiek, duurzaamheid en brandveiligheid.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Architect: Kraaijvanger

Periode: 2010 - 2013

Bouwvolume: 19.000 m2 bvo

Ontwerp

Het complex is gebouwd in carré-vorm en onder het gebouw ligt een tweelaagse parkeergarage. Na de renovatie moet het Provinciekantoor Houtplein geschikt zijn om circa 960 flexibele werkplekken te kunnen huisvesten. Op het binnenplein vindt een uitbreiding van circa 800 m² plaats voor de centrale ondersteunende functies. Cauberg Huygen heeft de gehele advisering voor akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid verzorgd. Belangrijke kenmerken van het project zijn de door de Provincie gekozen flexibele kantoorconcept en zeer ambitieuze duurzaamheidsambitie.

Project Provinciekantoor Houtplein

Sturende rol advisering

De duurzaamheidsambitie kon waargemaakt worden door een integrale benadering vanuit alle disciplines en een goede samenwerking van het ontwerpteam, waarbij Cauberg Huygen voor project Provinciekantoor Houtplein een sturende rol op zich heeft genomen. Door toepassing van o.a. hoogwaardige isolatie, driedubbelglas, goede luchtdichtheid en zorgvuldige detaillering is het warmteverlies beperkt. Daarnaast wordt optimaal gebruikgemaakt van daglichttoetreding, zonder de warmtewering en verblinding uit het oog te verliezen.

Zeer energiezuinig

Verder wordt gebruikgemaakt van door Cauberg Huygen ontworpen warmte- en koudeopslag in de bodem, warmtepompen, en wordt het gebouw verwarmd en gekoeld via de vloeren en klimaatplafonds. Door optimale daglichttoetreding, zeer energiezuinige verlichting en slimme regeltechniek wordt het energiegebruik verder gereduceerd, waardoor het gebouw al zonder lokaal duurzaam opgewekte elektra, zoals PV-cellen, een gehalveerde energieprestatie heeft.

Naast energie is ook in waterbesparende maatregelen voorzien, worden behalve groene daken ook groene wanden in het gebouw toegepast en is veel aandacht besteed aan een gezond binnenklimaat. Dit levert dan ook een zeer hoge duurzaamheidscore op, o.b.v. GPR Gebouw een 9.
Om het flexibele kantoorcomplex tot een succes te kunnen maken is de bouwfysica een belangrijk aspect en met name de akoestiek. Ook hier geldt dat een integrale interdisciplinaire benadering de basis is voor een goed binnenklimaat.

Project Provinciekantoor Houtplein

Borging kwaliteit

Cauberg Huygen heeft een brede ervaring met verduurzamingsopgaven, inclusief het opstellen van MJOP (zowel technisch als financieel). Daarnaast heeft Cauberg Huygen ook ruime kennis op andere vakgebieden als bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek. Hierdoor denken wij aan integrale oplossingen, ook gericht op comfortverbetering, zoals het beperken van de geluiduitstraling van (nieuwe) installaties of het verbeteren van het thermisch comfort door toepassing van bijvoorbeeld gevelisolatie of zonwerende voorzieningen. Ook wordt gedacht aan innovatieve onconventionele oplossingen, passend bij toekomstige ontwikkelingen, zoals het integreren van een smart building concept.

Specifieke deskundigheid geborgd

Cauberg Huygen beschikt over een groot team van HBO- en academisch geschoolde experts, waarvan meer dan 30 personen zich (vrijwel) dagelijks met duurzaamheidsvraagstukken bezighouden. Zo hebben wij ook onder andere EED-, EPA-W, EPA-U, BREEAM– en GPR-certificering in huis.

Echte duurzaamheid

Net als Provincie Noord-Holland gelooft Cauberg Huygen niet in symbolische duurzaamheid. Te vaak wordt duurzaamheid nog afgedaan met een symbolische zonnepaneel boven de ingang. Voor Provinciekantoor Houtplein is al voor de ontwerpfase via workshops de ambitie van de organisatie bepaald. Hierbij zijn niet alleen energie- en materiaalgebruik, maar ook aspecten als comfort, watergebruik, bereikbaarheid en toekomstwaarde afgewogen. De hoge ambitie is vervolgens vertaald naar een duurzaamheidsscore, in dit geval GPR Gebouw.

Gedurende elke fase is het plan getoetst aan de duurzaamheidsambitie, waarbij de waarde van de gekozen methodiek niet het doel is, maar een middel om de duurzaamheid van verschillende alternatieven met elkaar te wegen. Gedurende de ontwerpfase, maar zeker ook in de uitvoeringsfase zijn alle betrokken partijen uitgedaagd om alternatieven aan te dragen die tot een nog duurzamer gebouw leiden. Een goede samenwerking en integrale aanpak is hierbij cruciaal. Door deze aanpak is de duurzaamheid gaandeweg alleen maar hoger geworden dan de al ambitieuze, oorspronkelijke doelstelling.

Project Provinciekantoor Houtplein

Naast de gebouw-gerelateerde duurzaamheid heeft de provinciale organisatie zelf ook de uitdaging opgepakt om binnen het eigen proces naar duurzamere oplossingen te zoeken. Zo is duurzaamheid een integraal onderdeel van het werk- en inkoopproces, bijvoorbeeld bij de aanschaf van nieuwe ict en andere apparatuur. Zo is het gebruik van de fiets gestimuleerd door de fietsenstalling niet te verstoppen in de kelder, maar is deze in het gebouw opgenomen en prominent zichtbaar vanuit de centrale hal. Daarnaast heeft het bestaande trappenhuis heeft een (brandwerende) glazen pui gekregen, waardoor mensen uitgenodigd worden de trap te nemen in plaats van de lift.

De meubels in Provinciekantoor Houtplein zijn van bamboe en in de werkomgeving zijn groene wanden op natuurlijke wijze geïntegreerd. De gebruikers hebben dankzij een flexibel kantoorconcept veel vrijheid in de keuze van hun werkplek. Het ontwerp is zodanig gemaakt dat de ‘woonkamer’, waar men binnenkomt, levendig is en naarmate men dieper de vleugel in gaat meer de stilte opgezocht kan worden. Afhankelijk van de activiteit kan men, al dan niet in teams, een plek kiezen. De ruimteakoestiek ondersteunt dit. Door met de opdrachtgever in de ontwerpfase naar het toekomstig gebruik te kijken, is middels 3D-simulaties voor een optimale ruimteakoestiek gezorgd.

Vanaf de werkplekken is er uitzicht op groene daken danwel de levendige, stedelijke omgeving, zonder dat hinderlijk verkeerslawaai het gebouw binnendringt. Daarnaast zijn er voldoende concentratieplekken om zich terug te trekken en/of te bellen. Naast vergaderfaciliteiten zijn er ook ontmoetingsruimten en -plekken gecreëerd waar overlegd kan worden. De gebruiker kan de werkplek zelf naar smaak beïnvloeden door bijvoorbeeld een raam te openen, de lichtwering en/of de temperatuur te regelen.

Comfort en gezondheid voor de gebruikers en bezoekers van Provinciekantoor Houtplein is vanaf de start een belangrijk uitgangspunt geweest en integraal in het ontwerp verwerkt. Zo komt er diep in het gebouw daglicht binnen, zelfs als de zonwering gesloten is, zonder dat verblinding optreedt. Door daglichtsimulaties in de ontwerpfase zijn gevels, lichtwering en de positie van werkplekken adequaat op elkaar afgesteld. Een klimaatplafond, aangesloten op een warmtepomp en warmte- en koudeopslag in de bodem (WKO), zorgt voor verwarming en koeling die door de gebruiker per stramien bij te regelen is.

Het gebouw aan de rand van het centrum is goed bereikbaar met openbaar vervoer, per fiets en auto. Daarnaast nodigt de locatie uit om in pauzes of na het werk een rondje door de stad te lopen of een boodschap te doen. Het gebouw heeft na renovatie een open karakter en maakt een verbinding met haar omgeving. Zo sluit het gebouw aan op de naastliggende gebouwen en heeft het een open levendig karakter gekregen naar de woningen in de wijk. De meeste bezoekers en veel gebruikers zien het provinciekantoor dan ook niet zo zeer als een duurzaam gebouw, maar vooral als een fijn gebouw om in te werken en te verblijven.

Innovatief vermogen

Cauberg Huygen wil vooroplopen bij duurzaamheidsontwikkeling. Hierin slaagt zij al jaren door medewerkers continu uit te dagen out-of-the-box te denken en met creatieve, innovatieve oplossingen te komen. Hierbij wordt niet alleen naar de techniek, maar ook naar het juridische en financiële kader gekeken. Een mooi voorbeeld is het scherpzinnig formuleren van onderdelen in het bestek of prestatiedocument. Zo is bijvoorbeeld voor Provinciekantoor Noord-Holland de optie voor toepassing van LED-verlichting in het bestek opengehouden. Door de snelle ontwikkelingen kon hierdoor tijdens de uitvoeringsfase alsnog voor LED als basisverlichting gekozen worden.

Toegevoegde waarde Cauberg Huygen

Cauberg Huygen heeft een langdurige ervaring en brede kennis in huis met betrekking tot energie- en duurzaamheidsonderzoeken. Door onze expertises te bundelen kan de kennis, continuïteit en capaciteit benodigd voor het project tot een hoog niveau eenvoudig gewaarborgd worden over de volle breedte van voorkomende bouwfysische en duurzaamheidsvraagstukken. Tevens hebben wij ruime ervaring met overleg en afstemming met overheden, beheerders, gebruikers en andere stakeholders.

Energiemonitoring

Wij zijn bekend met energiemonitoring. Middels het gebouwbeheerssysteem of een daaraan gekoppeld dataloggingsysteem wordt informatie over onder andere het energiegebruik per specifiek onderdeel, zoals per gebruiker, installatie en/of gebouwdeel, bijgehouden. Door gebruikers en beheerders digitaal te informeren over het actuele en historisch gebruik, bijvoorbeeld met een energiespiegel of een applicatie op computer of mobiel, wordt besef en draagvlak gecreëerd.

Meer informatie in artikel

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met