Cauberg Huygen voor Amstelside B.V.

QO Amsterdam

Amsterdam

Eerste hotel in EU met LEED Platinum

Nabij Amstel Station in het Amstelkwartier staat het circulaire hotel QO Amsterdam, opgeleverd in april 2018. Het gebouw is ontworpen door Mulderblauw architecten in samenwerking met Paul de Ruiter, en is gerealiseerd door de ontwikkelcombinatie Amstelside BV. Het viersterren plus hotel heeft onder meer een intelligente gevel gekregen en er wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van gesloten eco-systemen. Cauberg Huygen adviseerde voor dit project op de vakgebieden bouwfysica, en akoestiek.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Amstelside B.V.

Architect: Mulderblauw architecten i.s.m. Paul de Ruiter

Periode: 2011 (ontwerp) t/m 2018 (uitvoering)

Bouwvolume: 18.000 m2 bvo (289 kamers), 6.000 m2 parkeergarage

Zicht op de stad

QO Amsterdam telt in totaal 289 kamers verdeeld over 22 verdiepingen. De hotelkamers zijn voorzien van glas over de volle hoogte voor maximale daglichttoetreding en een zo goed mogelijk zicht op de stad. Het gebouw is opgebouwd rond een compacte kern van logistieke faciliteiten met daaromheen de verblijfsruimtes. Het gebouw is voorzien van een tweelaagse parkeergarage onder het maaiveld.

LEED Platinum

Duurzaamheid stond aan de basis van dit gebouw, dat in april 2018 officieel in gebruik genomen is: QO Amsterdam is naar verluidt het eerste hotel in Europa met LEED Platinum als duurzaamheidscertificering. Om hieraan te kunnen voldoen zijn zoveel mogelijk gerecyclede materialen toegepast en moesten de bouwmaterialen betrokken worden binnen een straal van 800 km van de bouwplaats.

Ook wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van gesloten eco-systemen. Zo produceert de kas op het dak kruiden voor het restaurant. Hiervoor wordt regenwater gebruikt, terwijl CO2 opgenomen wordt uit gebruikte ventilatielucht. Warmte van ventilatielucht wordt opnieuw gebruikt.

Project QO Amsterdam

Intelligente schuivende gevel

De QO is voorzien van een intelligente gevel. Zodra een kamer niet meer in gebruik is, kunnen de gevelelementen automatisch voor de ramen geschoven worden om warmteverlies of oververhitting te voorkomen. Hiermee is een energiebesparing mogelijk tot 65 procent. Aanvullend is het effect van de schuivende panelen op de thermische kwaliteit van de gevel onderzocht.

Project QO Amsterdam

Oplossing vloerconstructie

De massieve vloeropbouw stelde het adviesteam voor een uitdaging. De opdrachtgever wenste een harde vloerafwerking, maar door de gekozen vloeropbouw zou hinderlijk contactgeluid optreden. Om dat te verhelpen zou een zwevende vloer gebruikt moeten worden, maar daarvoor was niet genoeg ruimte. Aanpassing van de verdiepingshoogtes was geen optie.

Uiteindelijk is geadviseerd voor een deels harde vloerafwerking (onder andere onder de bedden) in de hotelkamers, aangevuld met vloerbedekking voor het loopgedeelte. Dit advies is door de ontwikkelaar overgenomen. Daarnaast is de akoestiek van ruimtes afgestemd op de gebruiksfunctie en is de geluiduitstraling van bar en restaurant naar nabije woningen onderzocht.

Hugo Verboven smoelenboek

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Hugo Verboven