Cauberg Huygen voor Ontwikkelcombinatie SBB - De Nijs

Rhapsody in West

Amsterdam

Geluidbelast woonproject aan de ring A10

In januari 2017 is gestart met de bouw van het project Rhapsody in West aan het Jan van Schaffelaarplantsoen in Amsterdam, met een verwachte oplevering in het derde kwartaal van 2018. De nabijheid van de ring A10, maakte geluidadvisering een belangrijk onderdeel voor dit project. Het project is bestaat uit 5 woonblokken op een gemeenschappelijke parkeergarage. In de woonblokken komen 239 huurwoningen en 400 m2 commerciële ruimten, terwijl de parkeergarage 196 parkeerplaatsen telt.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Ontwikkelcombinatie SBB - De Nijs

Architect: Tangram Architectuur

Periode: 2014 (tender), 01/2017 - 11/2018 (uitvoering)

Bouwvolume: 30.000 m2 bvo

Integrale advisering

Cauberg Huygen heeft eind 2014 meegewerkt aan de tenderinschrijving en is bij dit project van ontwikkelcombinatie SBB – De Nijs, ontworpen door TANGRAM Architecten, betrokken als bouwfysisch adviseur. Daarnaast zijn diverse adviezen geleverd voor de Omgevingsvergunning en de bouwvoorbereiding. Dit is gedaan op het gebied van bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en externe veiligheid. Momenteel vindt in de uitvoeringsfase advisering op ad-hoc-basis plaats.

Geluidbelasting en externe veiligheid ring A10

Belangrijk onderdeel was de locatie ten opzichte van de A10. Hierdoor staan er hoge geluidbelastingen op het project en was het een uitdaging om aan het Amsterdams Geluidbeleid te voldoen. Daarnaast ligt het plan ook binnen het Plasbrandaandachtsgebied, te weten binnen 30 meter van de A10, waardoor met de brandweer over veiligheid gepraat moest worden.

Project Rhapsody in West

Volledig in BIM

Het project Rhapsody in West is volledig met BIM uitgewerkt waarbij de bouwfysische eigenschappen zoals onder andere brandwerendheid, thermische isolatie en geluidisolatie  als parameter aan de objecten in het model gekoppeld zijn. Een ander belangrijk onderdeel is de bereikbaarheid van de verschillende blokken voor de brandweer. In overleg hebben we een veilig niveau weten te bereiken waardoor onder andere extra droge blusleidingen in het ontwerp verwerkt zijn.

Project Rhapsody in West

Erika Manders smoelenboek definitief

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Erika Manders