Cauberg Huygen voor Heijmans Vastgoed

Spaarndammerhart

Amsterdam

Winnaar Zuiderkerkprijs 2021 en Abe Bonnema Architectuurprijs 2021

Het nieuwbouwproject Spaarndammerhart in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam is een ontwikkeling van Heijmans Vastgoed en Eigen Haard, met een ontwerp van Korth Tielens Architecten en Marcel Lok Architect. Die hebben de twee tegenover elkaar liggende woonblokken perfect weten in te passen in de Amsterdamse School-stijl van dit stadsdeel. Cauberg Huygen is bij dit project betrokken als adviseur bouwfysica.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed

Architect: Korth Tielens Architecten / Marcel Lok Architect

Periode: Begin 2017 - eind 2021

Bouwvolume: 73 woningen

Stadsreparatie

Met de verhuizing van de Spaarndammerschool naar de Houthavens, zagen architecten Mike Korth, Gus Tielens en Marcel Lok de mogelijkheid om het oorspronkelijke straatbeeld in ere te herstellen. Maar in plaats van een volledige kopie van de Amsterdamse School hebben ze er een eigen interpretatie aan gegeven. Met onder meer verschillende speelse elementen als de lichtgroen geglazuurde bakstenen van de hofgevels en de teksten verwerkt in de stenen van de hofpaden en de toegangstunnels.

Twee woonblokken

Het project bestaat uit twee bouwblokken. Het grootste, met zowel sociale en vrijesector huurwoningen als koopwoningen, is gebouwd in carré-vorm met in het midden een hof, waarbij voor het groenontwerp DS Landschapsarchitecten is ingeschakeld. Aan de voorzijde van dit bouwblok zijn twee grote, karakteristieke poorten met daarin de trappenhuizen en de toegang tot de hof. Aan de achterzijde is eenzelfde toegangstunnel om de informele routes binnen de wijk te waarborgen.

Aan de overzijde van de Krommeniestraat is een langgerekt bouwblok gerealiseerd met daarin woon-/werk- en boven-/benedenwoningen. Spaarndammerhart is in 2021 bekroond met zowel de Abe Bonnema Architectuurprijs 2021 als de Zuiderkerkprijs 2021.

Advisering bouwfysica

Cauberg Huygen is al vanaf de VO-fase begin 2017 actief voor dit project, met vroegtijdige advisering op hieronder benoemde aspecten:

Na de VO-fase is doorgepakt met advisering in de DO-fase en is toegewerkt naar de indiening van de omgevingsvergunning bouwen. Gedurende de uitvoeringsfase was Cauberg Huygen beschikbaar voor vragen. Tevens zijn we betrokken geweest bij de gebruiksmelding van de stallingsgarage. Dit vanwege de toegepaste gelijkwaardigheid ten aanzien van de maximale omvang van brandcompartimenten.

Bouwteam

Johan Blom smoelenboek

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Johan Blom MBA