Cauberg Huygen voor 3W Real Estate, RO Groep, Jongen Bouwpartners

Sphinxkwartier

Maastricht

Sphinxkwartier

Het Sphinxkwartier is de nieuwe woonwijk midden in het historische centrum van Maastricht. De architectuur van de woningen verwijst naar het vroegere industriële karakter van het gebied. De eerste fase met de wooncomplexen Gustav, Cielo en Amonet is inmiddels opgeleverd. Cauberg Huygen heeft voor deze gebouwen geadviseerd betreffende de bouwfysica, akoestiek duurzaamheid en brandveiligheid.

Projectgegevens

Opdrachtgever: 3W Real Estate, RO Groep, Jongen Bouwpartners

Architect: Dreessen Willemse (Cielo), Bedaux de Brouwer Architecten (Amonet), Inbo (Gustav)

Periode: 2018 - heden

Bouwvolume: Niet opgegeven

Gustav, Cielo en Amonet

De nieuwe wijk wordt in twee fasen geraliseerd. De eerste fase is inmiddels opgeleverd en betreft de gebouwen Gustav, Cielo en Amonet. In totaal zijn dit zo’n 150 woningen, in een mix van ruime appartementen, luxe penthouses en stadswoningen met tuin. De namen zijn een verwijzing naar de serviesseries van de voormalige keramiekfabrikant Sphinx. In fase twee zullen de wooncomplexen Recamier, Faenza en Miller worden gerealiseerd. Het gaat bij deze tweede fase om in totaal circa 240 koop- en huurappartementen. Cauberg Huygen heeft voor deze gebouwen diverse werkzaamheden uitgevoerd. Deze worden hieronder samengevat.

Project Sphinxkwartier

Architect: Dreessen Willemse Architecten – Foto’s: Hugo Thomassen

Advisering bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid

In de VO & DO fase zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Zo zijn er bijvoorbeeld milieukundige onderzoeken uitgevoerd zoals de beoordeling van de externe veiligheid en de realisatie van een geluidluwe(re) gevels. Ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning zijn de noodzakelijk akoestische en bouwfysische onderzoeken verricht en de gebouwen getoetst aan de eisen uit het Bouwbesluit, aangevuld met aanvullende eisen uit het PvE van de belegger van de huurwoningen en gelijkwaardigheids-berekeningen (o.a. Rc,equivalent-berekeningen). Tot slot is beoordeeld of het ontwerp van het betreffende bouwplan, inclusief de parkeergarage, voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften in overeenstemming met de Bouwregelgeving.

GPR

De duurzaamheid van de huurwoningen in het plan is met het GPR Gebouw instrument in beeld gebracht door middel van een GPR Gebouw Certificaat. Vooraf aan de bouw zijn door de belegger Syntrus Achmea Real Estate & Finance ambities vastgesteld: de GPR score dient gemiddeld over alle thema’s een 7 te zijn. De thema’s die getoetst worden zijn: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde.

Maquette project Sphinxkwartier

Architect: Dreessen Willemse Architecten – Foto’s: Hugo Thomassen

EPA-label

Bij oplevering zijn er energielabels gemaakt conform de ISSO 82.1 detailmethode. Om de energielabels te formaliseren zijn de navolgende werkzaamheden uitgevoerd :

  • inspectie en opname van diverse woningen op locatie;
  • uitwerken inspectiegegevens, gegevens uit eventuele tekening en samenstellen dossier conform de ISSO 82-publicatie;
  • uitvoeren BENG-berekeningen op adresniveau;
  • afmelden woningen bij RVO.

Opleveringsmetingen

In het bestek van deze nieuwbouw is opgenomen dat er bij oplevering controlemetingen uitgevoerd dienen te worden. Dit betreffen zowel luchtdichtheidsmetingen als akoestische metingen. De geleverde bouwkwaliteit is met deze metingen daadwerkelijk getoetst aan de vooraf gestelde eisen. Bij afwijkingen zijn verbeterpunten geadviseerd waarmee alsnog aan de gestelde eisen kon worden voldaan.

Sander Crombag - kantoor Maastricht - 2023

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Sander Crombag