Cauberg Huygen voor Stichting Zwembad Abcoude

Sporthuis Abcoude

Abcoude

Nieuwbouw unieke sportaccommodatie

In Abcoude wordt naast het treinstation op een steenworp afstand van de historische dorpskern een nieuwe sportaccommodatie gerealiseerd. Dit sporthuis is een burgerinitiatief van de inwoners en daarmee een mooi voorbeeld van burgerparticipatie in maatschappelijk onroerend goed.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Stichting Zwembad Abcoude

Architect: Alberts en van Huut, a/d Amstel architecten

Periode: augustus 2019

Bouwvolume: 3.947 m2

Uniek in Nederland

Het sporthuis zal bestaan uit een (wedstrijd-)zwembad, een sportzaal die flexibel is in te delen in twee schoolgymzalen en een ontmoetingscentrum. Omdat het project op een kavel met beperkte omvang tot stand moet komen, is in het ontwerp de sportzaal opgetild en ligt deze direct boven het zwembadgedeelte. Hiermee is het gebouw uniek in Nederland.

Sporthuis Abcoude

Integrale advisering

Cauberg Huygen is vanaf de inititatieffase (PvE) en in de diverse ontwerpfases betrokken geweest als integraal adviseur op het gebied van de akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid. In de VO- en DO-fase zijn de noodzakelijke adviezen opgesteld en de rapporten ten behoeve van de omgevingsvergunning opgesteld. Na de DO-fase is in het samengestelde bouwteam een controlerende rol ingenomen.

‘Extreem’ klimaat

In een (wedstrijd-)zwembad is een ‘extreem’ bouwfysisch klimaat aanwezig: een continu hoge relatieve luchtvochtigheid in combinatie met een hoge temperatuur. De opbouw van de gevels en de verschillende inwendige scheidingsconstructie zijn om deze reden zeer kritisch en dienen volledig luchtdicht uitgevoerd te worden om condensatie te voorkomen.

Het zwembad op de begane grond; direct erboven is de sportzaal gelegen

Met name bij de scheidingsvloer tussen het zwembad en de direct hierboven gelegen gymzaal komen een groot aantal disciplines bij elkaar. Om de overspanning over het zwembad mogelijk te maken, zijn er forse eisen aan de constructieve opbouw van de vloer gesteld. Om de contactgeluid- en trillingsoverdracht te beperken, is een zwevende vloer noodzakelijk. De vloer dient een voldoende thermische isolatie te hebben om te voorkomen dat onnodig veel warmte richting de sporthal verloren gaat. Daarnaast dient de vloer volledig luchtdicht uitgevoerd te worden, Met name de detaillering van de diverse vloerpotten in deze sportvloer heeft de nodige aandacht gehad.

Antwan Timmers

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Antwan Timmers