Cauberg Huygen voor Rederij de Rotterdam BV

ss Rotterdam

Rotterdam

Voormalig cruiseschip gerenoveerd tot multifuntioneel 'gebouw'

Het stoomschip Rotterdam, het grootste in Nederland gebouwde passagiersschip (228 meter lang en 28 meter breed), werd in 1958 in Rotterdam te water gelaten. Na 12 jaar transatlantische tochten werd de ss Rotterdam ingezet als cruiseschip tot de verkoop in 1997. Onder de naam ss Rembrandt heeft het schip hierna nog drie jaar dienst gedaan als cruiseschip voordat het in 2000 uit de vaart werd genomen.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Rederij de Rotterdam BV

Architect: VDF Architects

Periode: 2005 - 2010

Bouwvolume: 33.000 m2 bvo

Nieuwe bestemming

In 2005 werd de ss Rotterdam door Woonbron en Eurobalance BV gekocht met als doel het schip te renoveren en terug te halen naar de thuishaven Rotterdam. Vanaf 2005 tot en met 2010 hebben er sanerings- en renovatiewerkzaamheden plaatsgevonden in Gibraltar, Cadiz, Wilhelmshaven en Rotterdam, waarbij het schip is omgebouwd tot hotel en congrescentrum. Vanaf de thuiskomst in augustus 2008 heeft het schip een vaste ligplaats aan het Katendrechtse Hoofd in Rotterdam. Door deze vaste ligplaats en de nieuwe functie wordt het schip nu gezien als een gebouw en moet het derhalve aan de bouwregelgeving voldoen.

Project ss Rotterdam

De achtersteven van de ss Rotterdam

Brandveiligheid en geluid

Cauberg Huygen heeft in het traject van het verkrijgen van de Bouw- en Gebruiksvergunning een sturende, adviserende en controlerende rol gespeeld. Het advieswerk betrof de vakgebieden brandveiligheid, interne geluidisolatie, installatiegeluid, ruimteakoestiek en energiezuinigheid.

Voor de brandveiligheid is in het begin een brandconcept opgesteld, aan de hand waarvan de verdere planuitvoering heeft plaatsgevonden. Er is vervolgens een traject doorlopen waarin Cauberg Huygen met gelijkwaardige oplossingen en simulaties voor het hele schip de uitgangspunten voor de brandveiligheid heeft vastgesteld. In nauw overleg met de toetsende instanties zijn afspraken gemaakt over de invulling en heeft een gedetailleerde onderbouwing en inspecties van de maatregelen ten behoeve van de brandveiligheid plaatsgevonden.

Veel zorg is daarnaast uitgegaan naar het realiseren van een goede geluidisolatie. Op basis van metingen achteraf is vastgesteld dat het gewenste ambitieniveau is waargemaakt.

Krantenartikel over dit project

Project ss Rotterdam

De ss Rotterdam

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met