Cauberg Huygen voor Gemeente Amsterdam, ProjectManagementBureau Amsterdam

Stedelijk Museum Amsterdam

Amsterdam

Renovatie en nieuwbouw van Rijksmonument

Het Stedelijk Museum in Amsterdam is grondig gerenoveerd en verbouwd. Het monumentale, in 1895 door architect Weisman ontworpen, gebouw is uitgebreid met een nieuwe vleugel. Een creatief en innovatief project waar Cauberg Huygen op diverse gebieden bij betrokken was.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, ProjectManagementBureau Amsterdam

Architect: Benthem Crouwel Architekten

Periode: 2005 - 2010

Bouwvolume: 19.626 m2 bvo

Ontwerp nieuwe vleugel

In het ontwerp van de nieuwe vleugel van het Stedelijk Museum is de entree verplaatst naar het Museumplein, waar een moderne, transparante uitbouw verrijst met expositieruimtes op de eerste verdieping en in de kelder en een auditorium. Kenmerkend is de grote transparantie van de eerste bouwlaag, waardoor het plein voor de nieuwe vleugel naadloos overgaat in de hoge lichte hal. In deze hal komen verder een studiecentrum, een winkel en het restaurant. Het gerenoveerde monumentale hoofdgebouw biedt in hoofdzaak onderdak aan museale ruimten en expositieruimten. De restauratieateliers zijn in de kappen van het monument gerealiseerd.

Onze advisering

Het gebouw is bouwkundig geschikt gemaakt om het voor musea vereiste stabiele binnenklimaat binnen strenge klimaatgrenzen te kunnen realiseren. De kenmerkende glaskappen, die mede verantwoordelijk zijn voor de veel geroemde daglichtzalen, zijn grondig gerenoveerd. Het gebouw is zo aangepast dat het ook voldoet aan de eisen inzake brandveiligheid.

Klimaatbeheersing

De advisering inzake de bouwfysische aspecten had betrekking op de mogelijkheden om zowel in het bestaande monument als de nieuwe vleugels aan de strenge klimaateisen voor musea te voldoen. Het oorspronkelijke gebouw was niet geschikt voor de hoge luchtvochtigheid die in de expositieruimten gehandhaafd dient te worden.

Brandveiligheid

Speciale aandacht is gegeven aan de brandveiligheid in het bestaande gebouw; compartimentering en mogelijkheden voor ontvluchten waren in de staat voor renovatie ontoereikend. Soms zijn oplossingen gevonden die een gelijkwaardige veiligheid bieden zodat een brandveilig, voor kunst geschikt en voor de bezoeker indrukwekkend museum is ontstaan.

Trillingen & bodem

Voor de nieuwbouw met de afgravingen voor de ondergrondse expositieruimte, zijn palen geslagen en damwanden geheid. Werkzaamheden die gevolgen zouden kunnen hebben voor de omgeving. Om die reden heeft Cauberg Huygen met monitoring alle trillingen in kaart gebracht en werd ook de grondwaterstand in de gaten gehouden.

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met