Cauberg Huygen voor Struyk Verwo Infra

Struyk Verwo

Amsterdam

Realisatie uitbreiding Struyk Verwo Infra

Struyk Verwo Infra wilde haar inrichtingsterrein aan de Amerikahavenweg in het Amsterdamse stadsdeel Westpoort anders indelen en zowel fysiek als in bedrijfstijden uitbreiden. Een van de uitdagingen was het blijven voldoen aan de begrenzingen van de geluidszone industrielawaai. Mede vanwege deze specifieke geluidproblematiek is Cauberg Huygen ingeschakeld bij het realiseren van de uitbreidingsplannen.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Struyk Verwo Infra

Architect: n.v.t.

Geluidzone als akoestisch slot

In Westpoort – qua omvang het grootste bedrijfsgebied in Amsterdam – is de beschikbare geluidruimte in feite verdeeld over de aanwezige bedrijven. De geluidzone stelt ook grenzen aan de geluidproductie van alle hier gevestigde bedrijven samen. Daardoor is vergunningverlening aan nieuwe bedrijven of uitbreiding van bestaande bedrijven binnen deze zone een complex vraagstuk geworden.

Uitbreiding Struyk Verwo Infra

Struyk Verwo Infra wilde productiemachines voor betonnen trottoirbanden vanuit Alphen aan den Rijn en Leimuiden verplaatsen naar haar inrichtingsterrein in Amsterdam. Daardoor ontstond de behoefte aan een nieuwe productiehal met meng- en doseerinstallatie. Vanuit de specifieke geluidproblematiek van het industrieterrein waren zowel gedegen kennis en inzichten in ruimtelijke indeling als goed contact met het bevoegde gezag gewenst. Deze deskundigheid is ingebracht door Cauberg Huygen.

Cauberg Huygen was nauw betrokken bij de ‘scoping’ en realisatie van de voorgenomen plannen. Actief meedenken over het ontwerp heeft geresulteerd in een duidelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning met de noodzakelijke rapportages. Mede dankzij deze betrokkenheid in het voortraject is de aanvraagprocedure soepel verlopen. Zo kon binnen de gestelde termijn met de bouw van de nieuwe productiehal gestart worden.

Jarenlange samenwerking

Erik de Graaff, projectleider nieuwbouw bij Struyk Verwo Infra: “Ik werk al jaren met Cauberg Huygen samen aan vraagstukken rond omgevingsvergunningen en industrieel geluid. Vanuit hun deskundigheid en kennis van zaken van al onze locaties in Nederland komen ze keer op keer met werkbare voorstellen en oplossingen. Daarom was het een logische keuze om ook dit complexe vraagstuk aan hun adviseurs voor te leggen. Zelf kon ik me hierdoor richten op de bouwtechnische aspecten van het project.”

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met