Cauberg Huygen voor Rijksvastgoedbedrijf en KNAW

Trippenhuis

Amsterdam

Nieuw entreegebied en onderhoud van huisvesting KNAW in Rijksmonument

Recent is het eindresultaat opgeleverd van de verbouwing en het onderhoud van het Trippenhuis in Amsterdam. Met name het ontvangstgebied is onder handen genomen. Door architectenbureau Office Winhov is een gelijkvloerse schakeling van ruimten ontworpen die op praktische wijze de bestaande entree met de Tinbergenzaal verbindt. Daarnaast is in de rest van het complex groot onderhoud gepleegd en zijn de brandveiligheidsvoorzieningen geactualiseerd. Cauberg Huygen heeft het advies op het gebied van de bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid verzorgd.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf en KNAW

Architect: Office Winhov (i.s.m. André Hoek restoratie-architect)

Periode: Ontwerpproces: eind 2015 - begin 2018
Uitvoeringsfase: eind 2017 - juni 2019

Bouwvolume: 72.500 m²

KNAW

Sinds 1812 is de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gehuisvest in het Trippenhuis en biedt het complex ruimte aan medewerkers en gasten. Hier hoort ook een nieuwe, goed zichtbare ontvangst bij en het vernieuwen van het auditorium.

Oude gevel met nieuwe elementen © Rene de Wit

Inpassen voorzieningen in Rijksmonument

Brandveiligheidsvoorzieningen zijn in elk gebouw noodzakelijk, maar het is niet altijd makkelijk deze op een subtiele wijze in te passen. Zeker niet als het gaat om een Rijksmonument. Toch zijn wij erin geslaagd om samen met het ontwerpteam het aantal brandscheidingen te minimaliseren en deze op logische plaatsen in te passen, zodanig dat deze geen afbreuk doen aan de sfeer en uitstraling van de ruimten.

Het aantal gelijktijdige gebruikers van het gebouw is beperkt, waardoor met de bestaande trappen al een voldoende vluchtcapaciteit aanwezig is. Wel is er periodiek een piek in het aantal aanwezigen in het nieuwe ontvangstgebied door evenementen in de Tinbergenzaal. De nieuwe gelijkvloerse routing van de ingang naar de Tinbergenzaal zorgt nu voor een efficiënte ontvluchtingsmogelijkheid.

Nieuwe ontvangstgebied © Rene de Wit

Nieuwe brandscheidingen, zoals deuren, puien en doorvoeringen zijn ingepast in de bestaande constructies. Veelal kunnen deze in een monument niet helemaal worden gemaakt volgens de bijbehorende attesten. Cauberg Huygen heeft de details en bijbehorende bewijslast gecontroleerd en in overleg oplossingen gezocht voor situaties die buiten het toepassingsgebied van brandattesten vallen.

Akoestisch comfort

Het gebruik van de nieuwe entree als symposiumlocatie vraagt om een goed akoestisch comfort. Voor de geschakelde ruimten is een advies gegeven voor de benodigde geluidabsorberende voorzieningen. Specifiek voor de Tinbergenzaal is een 3D-akoestisch model opgesteld om de benodigde maatregelen te optimaliseren. Het is altijd mooi als uit de controlemetingen blijkt dat de akoestiek in de met mooie, houten panelen beklede zaal overeenkomt met hetgeen we voor ogen hadden.

Tinbergenzaal © Rene de Wit

Installatiegeluid en trillingen

Door de wens om de installaties te moderniseren en het comfort op een hoger niveau te brengen, ontstaat snel een knelpunt tussen de benodigde en beschikbare ruimte voor kanalen en dergelijke. Dit maakt dat de inpassing van geluidisolerende voorzieningen ook onder druk komt te staan. Cauberg Huygen heeft daarom diverse berekeningen gemaakt om de bouwkundige voorzieningen te optimaliseren en om de installatietechnische maatregelen te controleren.

Omdat direct aan de Tinbergenzaal een luchtbehandelingskast is opgesteld, zijn aan deze kast trillingsmetingen verricht om al voorafgaande aan de opleveringsmetingen een inschatting te kunnen doen of het installatiegeluidniveau in de Tinbergenzaal niet storend zou gaan worden.
Ook is met 3D modellering onderzoek gedaan naar de geluiduitstraling van luchtbehandelingskasten en drycoolers naar de omliggende woningen.

Inpassen van isolatie/thermische voorzieningen

De nieuwe gevels en daken, en ook een deel van de bestaande constructies zijn thermisch geïsoleerd. Cauberg Huygen heeft advies gegeven over de detaillering hiervan.
Voor de Tinbergenzaal is specifiek gekeken naar het opwaarderen van de luchtdichtheid in het kader van het beperken van onnodige energieverliezen en om het ventilatiesysteem optimaal te laten functioneren.

Hugo Verboven smoelenboek

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Hugo Verboven