Cauberg Huygen voor Stichting DUWO, gemeente Amstelveen, Vrije Universiteit Amsterdam

Uilenstede Oost

Amstelveen

Herontwikkeling studentencampus met nieuwbouw

Ten noorden van Amstelveen ligt Uilenstede Oost. Met 3.400 kamers en woningen is dit een van de grootste studentencampussen van Europa. In een samenwerking tussen DUWO, de gemeente Amstelveen en de Vrije Universiteit Amsterdam is dit gebied herontwikkeld, met als uitgangspunten: het creëren van een duidelijker en levendig centrumgebied, het vergroten van de sociale veiligheid en een meer transparante inrichting van het buitengebied.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Stichting DUWO, gemeente Amstelveen, Vrije Universiteit Amsterdam

Architect: hvdn architecten

Periode: 2010 - 2012

Uilenstede Oost

Het plan Uilenstede Oost omvat de realisatie van zeven bouwblokken rondom een binnenterrein. Vijf van de zeven blokken bevatten zelfstandige studenteneenheden. In de twee kleinste blokken worden vierkamerwoningen gerealiseerd. Integraal onderdeel van het plan zijn 1.350 m² bedrijfsruimte en een half verdiepte parkeergarage van circa 2.800 m². Het plan ligt in de aanvliegroute van Schiphol waardoor ten aanzien van de gevels een hogere geluidwering geldt.

Project Uilenstede Oost

Onze advisering

Voor dit project heeft Cauberg Huygen tijdens de ontwerpfase integraal geadviseerd over bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek en windhinder. Doordat de kleine studentenwoningen eenzijdig georiënteerd zijn, was bijzondere aandacht nodig voor de daglichttoetreding, de kans op brandoverslag en de geluidisolatie naar corridors. Ten behoeve van het bestemmingsplan zijn in overleg met de gemeente alle belangrijke ruimtelijktechnische deelfacetten kwalitatief beoordeeld. Waar nodig is aanvullend onderzoek uitgevoerd.

De planning van Uilenstede Oost stond onder grote druk. Van de start van het project tot aan de bouwaanvraag (V.O. en D.O.-fase) waren slechts vier maanden tijd beschikbaar. Om deze strakke planning goed te kunnen volgen is binnen Cauberg Huygen een apart team vrijgemaakt dat snel kon reageren op nieuwe informatie en vragen van de architect hvdn architecten en opdrachtgever.

Project Uilenstede Oost

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met