Cauberg Huygen voor Lingotto

West Beat

Amsterdam

Verbinding tussen Centrum en Nieuw-West

Het project West Beat van ontwikkelaar Lingotto aan de Lelylaan in Nieuw-West is een multifunctioneel woon- en werkgebouw dat een verbindende schakel is tussen het centrum van Amsterdam en stadsdeel Nieuw-West. Kenmerkend aan het ontwerp van Studioninedots is de zogeheten ‘superruimte’ en de constructie van 86 bogen. Cauberg Huygen heeft voor dit project geadviseerd op het gebied van bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Lingotto

Architect: Studioninedots

Periode: 2016 - 2020

Bouwvolume: 24.000 m2 BVO

Superruimte door boogconstructie

Het in november 2020 opgeleverde project West Beat grenst aan de A10 West. Het is bedoeld als nieuwe uitgaanshotspot voor de jonge generatie en bruisend middelpunt voor startups en entrepeneurs. De constructie met een overspanning van enorme bogen op de begane grond maakt een zogenoemde superruimte mogelijk. Deze ruimte voor collectief gebruik meet 65 bij 50 meter en heeft een hoogte van acht meter. Het ontwerp bestaat uit in totaal 86 bogen van aaneengeschakelde ruimtes met een vrij vloeroppervlak. Boven deze publieke ruimtes zijn 150 appartementen gesitueerd rond een gedeelde binnenplaats.

WKO, PV en tripple glas

De ambitie was om een energieneutraal gebouw op te leveren. Uiteindelijk is een EPC-score van -0,05 behaald. Om dit voor elkaar te krijgen is een duurzaam energieconcept gekozen met een WKO-installatie en met PV-panelen gevulde daken. Daarnaast zijn ook hotfill-aansluitingen en douche-WTW’s in de woningen aanwezig, en zijn de gevels goed geïsoleerd en voorzien van triple beglazing.

Gevel met Z-vormige glasdelen

Vanwege de ligging nabij de A10 was het wegverkeerslawaai voor de woningen een grote uitdaging. Om ervoor te zorgen dat de slaapkamers van de aan de gallerij gelegen woningen voldoende verse lucht krijgen, geen geluidhinder aanwezig is en er veilig gevlucht kan worden bij brand, is een vernieuwende gevel ontworpen. Bij deze gevel zijn glazen Z-gevormde delen achter elkaar gepositioneerd die tevens voorzien zijn van beplanting voor een groen uitzicht vanuit de woningen. In de andere geluidbelaste gevels zijn ter plaatse van de balkon grote bouwkundige suskasten tegen het plafond ontworpen, zodat met een gesloten balkon de bewoners over een geluidluwe buitenruimte beschikken.

Brandveilig ontvluchten superruimte

Voor de superruimte op de begane grond was het ontruimen van de verschillende ruimten bij brand een uitdaging. Om ervoor te zorgen dat iedereen op tijd het gebouw kan verlaten, zijn hier uitgebreide berekeningen voor gemaakt en zijn de wensen met betrekking tot toegankelijkheid nader afgestemd met de gebruikers.

Opdeling parkeergarage in brandcompartimenten

Onder het gebouw, dat eigendom is van  Stichting Achmea Dutch Residential Fund, is een parkeergarage gelegen. Vanwege de grootte is deze opgedeeld in brandcompartimenten die van elkaar gescheiden worden door middel van brandschermen.

Liselotte Apon (15 febr. 2024)

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Liselotte Apon