Cauberg Huygen voor Wonen Limburg

Wonen Limburg Huis

Roermond

Thermische schil voor Rijksmonument

Het hoofdkantoor van Wonen Limburg bevindt zich sinds april 2013 in het oude BACO-gebouw aan de Willem II Singel in de Roermondse binnenstad. Dit meer dan 100 jaar oude rijksmonument is verbouwd tot een inspirerende kantoorsetting met een A+ label. Om het historische gebouw te behouden en duurzaam te verbouwen, is een glazen schil in het gebouw gemaakt. Het ontwerp voor deze verbouwing komt van SATIJNPlus Architecten. Aannemer BAM, Cauberg Huygen, installateur Spie en constructeur Van der Werff en Nass verzorgden de verdere uitvoering.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Wonen Limburg

Architect: SATIJNplus Architecten

Periode: 2012 - 2013

Bouwvolume: 5.000 m2 bvo

Welkom thuis

In het rijksmonument waren eerder onder andere een meelfabriek, rijwielfabriek, sigarenbranderij en Berden meubels gehuisvest. Wonen Limburg zorgde voor een perfecte herbestemming door het gebouw met respect voor het verleden aan te passen aan de eisen van deze tijd. Voor huurders, medewerkers en belanghebbenden is een thuisvestingsconcept gecreëerd dat aansluit bij de strategische koers ‘Welkom thuis’. Een thuis voor iedereen; laagdrempelig, toegankelijk en gastvrij. Geen balies, maar een uitnodigende ontvangsttafel, een open leefkeuken, een woonkamer voor ontmoetingen en ca. 170 werkplekken in werk- en studeerkamers. Vandaar de naam ‘Wonen Limburg Huis’.

Akoestiek

Cauberg Huygen heeft de vloeropbouw van de verdiepingen geëngineerd. Er diende voldoende massa ingebracht te worden voor luchtgeluidsisolatie, dit mocht constructief niet de grenswaarde overschrijden. Daarnaast diende de toplaag ontkoppeld te worden van de constructieve laag om voldoende contactgeluidisolatie te kunnen realiseren. Voor de ruimteakoestiek is geadviseerd om grote delen van het vloeroppervlak te beleggen met tapijt en om aanvullend tussen de balklagen geluidsabsorberend materiaal aan te brengen.

Thermische schil en klimaatgevel

De thermische schil van Wonen Limburg Huis kreeg de grootste aandacht van de bouwfysicus. Hoe kon gebruikmakend van de historische constructie, de luchtspouw en de nieuwe glazengevel met HR++ beglazing de buitenschil geoptimaliseerd worden? Door de weeromstandswaarden bij elkaar op te tellen scoorden we al behoorlijk, maar we hadden nog wat extra’s nodig. Kennisbundeling van installatiebureau Huygen en Cauberg Huygen heeft geleid tot optimalisatie van de gevel, een klimaatgevel in vaktermen. In de luchtspouw wordt een ruw klimaat gecreëerd.

Project Wonen Limburg Huis

Behaaglijk in de winter en koel in de zomer

Bij een buitentemperatuur van -10 graden in de winter en een gewenste binnentemperatuur van +20 graden is er een temperatuurverschil van 30 graden. Om de voorkomen dat de opleggingen van de staalconstructie gaan condenseren, wordt met voelers de temperatuur gemeten en wordt de temperatuur in de spouw boven het dauwpunt gehouden. De condensatie in en de schade aan de historische constructie wordt voorkomen. Daarnaast zal het ruwe klimaat het temperatuurverloop in de buitenschil gunstig beïnvloeden.

In de zomer kan de buitentemperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Door zoninstraling zal de temperatuur binnen (in de spouw) nog verder oplopen. Door de klepramen op de begane grond en openingen in het dak open te zetten kan via natuurlijke trek de temperatuur worden teruggedrongen. Hiermee wordt een significant deel van de zonnewarmte afgevoerd voordat deze tot de werkvloer kan toetreden. Directe zoninstraling in de zomer wordt bemoeilijkt door de invalshoek en de maat van de luchtspouw. In de winter zal de invalshoek bijdragen aan de directe zoninstraling.

Compartimentering

Het ruwe klimaat mag niet verstoord worden. Het gebruik maken van de vluchtweg mag uitsluitend bij calamiteiten. De verticale verbinding tussen twee verdiepingen is incidenteel en wisselend aangebracht in kleine vides in de verdiepingsvloeren. De verdiepingen zijn per laag gecompartimenteerd om een stabiel binnenklimaat te garanderen. Zo zijn er vides oftewel patio’s tussen twee verdiepingen gecreëerd.

Duurzame energie

Huygen heeft onderzoek gedaan naar de geschiktheid van de bodem met het oog op koude- en warmteopslag. De ondergrond bleek over voldoende watervoerende lagen te beschikken om gebruik te maken van deze techniek. In het voorterrein van Wonen Limburg Huis zijn uiteindelijk bijna 40 palen geboord waarin de warmte en koude uitwisseling plaatsvindt op een grote diepte. De temperatuur van het grondwater is geschikt om rechtstreeks te gebruiken als voeding voor de hoogtetemperatuurkoeling.

Om het grondwater te gebruiken voor verwarming dient de temperatuur te worden verhoogd. Hiervoor wordt een warmtepomp ingezet die 80% van het stookseizoen de ruimteverwarming kan realiseren. Voor de pieklasten (extreme koude en opstarten na het kerstreces) wordt gebruik gemaakt van HR cv-ketels. Door deze combinatie is het rendement van de warmtepomp optimaal. De techniek voor deze warmtepomp en de warmtewisselaar is in de bestaande gewelfde kelder ondergebracht.

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in de kantoorruimte is zeer belangrijk voor een goede moderne kantooromgeving. De lucht wordt geconditioneerd met geïntegreerde warmtepompen in de luchtbehandelingskast. De lucht kan gekoeld of verwarmd worden zonder aansluiting op de cv-installatie of een koelmachine. De geconditioneerde lucht wordt tussen de verdiepingen verticaal verdeeld in de luchtspouw. Per bouwlaag wordt de lucht horizontaal ingeblazen via de lage borstwering van de nieuwe binnenpui. De lucht wordt door verdringingstechniek met een lage luchtsnelheid ingebracht. Centraal in de ruimte wordt de lucht door een plenum afgezogen en terug gevoerd naar de luchtbehandelingskast. De restwarmte uit de vervuilde lucht wordt teruggewonnen door middel van een warmtewiel en vormt de nieuwe energie voor de vers in te blazen lucht.

Klimaatplafond

Verwarming en koeling uitsluitend door conditionering van de lucht is onvoldoende. Klimaatplafonds zijn tussen de houten balklagen aangebracht om de kantoorruimte via straalelementen te verwarmen of te koelen. Het klimaatplafond wordt gevoed door watervoerende leidingen in de luchtspouw. De techniek van luchtkanalen en watervoerende leidingen is compact weggewerkt onder de begaanbare roostervloeren in het ruwe klimaatgebied. Bereikbaarheid en onderhoud is daardoor zeer eenvoudig en zal gunstig bijdragen in de exploitatiekosten.

Brandwerendheid

Als de historische staalconstructie brandwerend bekleed had moeten worden, zou de samengestelde en geklonken constructie volledig aan het oog onttrokken raken. We hebben tijdens de uitwerking direct, door kennis van zaken en zonder het veiligheidsaspect uit het oog te verliezen, onze uitgangspunten door de brandweer laten vaststellen. Het resultaat is dat de constructie slechts 30 minuten brandwerend geschilderd hoefde te worden. Dikke verflagen die het karakter van de staalconstructie zou aantasten zijn daarmee voorkomen. De vluchtwegen zijn, door het creëren van een extra beschermde vluchtroute, in het ruwe klimaat ondergebracht. De personeelsingang en de voormalige laad- en losplek bieden de mogelijkheid tot ontsluiting aan het maaiveld.

Meer informatie over dit project

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met