Cauberg Huygen voor Zuidschans CV

Xavier

Amsterdam

Grote besparing geluidvoorzieningen vanwege ondertunneling A10

In het centrum van De Zuidas aan de Gustav Mahlerlaan verrijst Xavier, een project bestaande uit een 74 meter hoge woontoren en twee laagbouwen met zowel koop- als huurappartementen. Het project wordt ontwikkeld door Zuidschans CV, een samenwerkingsverband van BPD en AM, en is een ontwerp van KENK architecten. Cauberg Huygen adviseerde bouwfysica breed voor dit project.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Zuidschans CV

Architect: KENK architecten

Periode: 2014 - 2017

Bouwvolume: 22 verdiepingen, 159 appartementen, 122 parkeerplekken

U-vorm

De hoge woontoren in het ontwerp van KENK architecten telt 22 verdiepingen met in het onderste deel huurappartementen en in het bovenste deel koopappartementen. Hoe hoger de verdieping, hoe groter de woning. De grootte varieert van 60 m2 tot en met 345 m2 voor het penthouse in de kroon. De twee lagere gebouwen van Xavier zijn ‘urban villa’s’ van elk 6 verdiepingen. Tezamen hebben de drie gebouwen een U-vorm met de opening gericht op het zuiden. Verder zijn er twee commerciële ruimten in het hoofdgebouw en beschikt het complex over een 2-laagse ondergrondse parkeergarage.

Project Xavier - afbeelding 1

Herzien geluidadvies vanwege ondergrondse A10

Vanwege de ligging langs de A10 en omdat er ten tijde van het oorspronkelijke ontwerp nog geen besluit was genomen over ondertunneling van de A10 Zuid, werd voor de intiële bepaling van de voorzieningen uitgegaan van de huidige situatie. Zo moesten sommige gevels als dove gevel uitgevoerd worden en balkons aan de zijde van de A10 deels inpandig opgelost worden. Ook werd voor de bouwaanvraag in verband met geluid meegedacht over de plattegrondindeling.

Project Xavier - afbeelding 2

Na vaststelling van het Tracébesluit ZuidasDok in 2016 en de resulterende, lagere geluidbelasting, is door Cauberg Huygen opnieuw gekeken naar de voorzieningen. Dit heeft geresulteerd in het vervallen van alle dove gevels, evenals de verglaasde loggia’s in de verkeersruimte aan de noordgevel. Ook bleken de verdiepingshoge geluidschermen en de geluidabsorberende plafonds bij de westgevel niet meer nodig, en zijn de half open voorzetraampjes (de ‘oortjes’) aan de westgevel komen te vervallen. Vanwege een hogere eis van de Gemeente voor lucht- en geluidisolatie (<5dB), zijn zwaardere vloeren en dikkere beplating geadviseerd. Ook is de wandopbouw in de uitvoeringsfase geoptimaliseerd.

Brandveiligheid en daglicht

De 2-laagse ondergrondse parkeergarage diende vanwege de grootte gecompartimenteerd te worden uitgevoerd. Het gebruik van ventilatie voor zicht op de brand is onderzocht, maar bleek hierbij niet mogelijk. Verder is bij het hoofdgebouw geadviseerd over daglichttoetreding bij de woningen onder de karakteristieke, doorlopende balkonranden. Tot slot heeft Cauberg Huygen zich bij dit project bezig gehouden met de EPC.

Project Xavier - afbeelding 3

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met