De internetconsultatie voor de aanscherping van de MPG-eisen heeft veel stof doen opwaaien. En niet zonder reden! Want niet alleen wordt per 1 januari 2025 de grenswaarde van de MPG aangescherpt, ook wordt voorgesteld tegelijkertijd de methodiek voor de MPG-berekening aan te passen, met o.m. de uitbreiding van 11 naar 19 milieueffectcategorieën en de toevoeging van nieuwe gebouwtypen.

Gezamenlijke reactie op internetconsultatie MPG

Voor de MPG-consultatie hebben enkele adviesbureaus, waaronder DGMR, ABT, Cauberg Huygen, LBP|SIGHT en Buro Bouwfysica) hun kennis gebundeld en gezamenlijk een inhoudelijke reactie gegeven.

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

  • 🍃 We zijn voor een aanscherping van de MPG-eisen, maar wel op basis van een robuust systeem
  • 🧮 Meer duidelijkheid hoe een kwalitatief goede berekening moet worden opgezet, zodat vergelijken tussen alternatieven (maar óók tussen projecten onderling) mogelijk is. Een goede richtlijn daarvoor is essentieel.
  • 📆 Voer voorgestelde wijzigingen eerst in, en scherp daarna de MPG-eisen aan. Uiteraard met een tijdige vooraankondiging!

Meer info

Met dank aan: Quincy Pieplenbosch, Erik Meijerink, Michel Diekema, Gabriele Prisciandaro, Karin Backer en Lonneke van Haalen. Vanuit Cauberg Huygen is Femke Corporaal bij dit gezamenlijke initiatief betrokken.

Reactie adviesbureaus op internetconsultatie aanscherping MPG - afb1

Femke Corporaal smoelenboek

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Femke Corporaal