Bij onze onderzoeken naar bouwkundige lekkages komen we steeds vaker – in het verleden slecht onderhouden – gebouwen tegen waarbij er gekozen is een bouwdeel te renoveren, terwijl de rest van het gebouw ongemoeid is gelaten. Dit leidt tot extra kritische aansluitingen, met als gevolg een grotere kans op vocht- en of lekkageproblemen. In dit artikel wordt ingegaan op de risico’s van lekkages bij renovatie en onderhoud.

Voor deze problemen zijn vaak één of meerdere oorzaken aan te wijzen. Deze oorzaken zijn altijd te herleiden naar een combinatie van gebrek aan onderhoud, bouwdeelrenovaties, foutieve detaillering en (nood)reparaties. In dit artikel bespreken wij veel voorkomende oorzaken van lekkages en hoe u die kan voorkomen.

Veel voorkomende oorzaken

Veel van de door ons onderzochte lekkages hebben een of meer van onderstaande oorzaken:

 • (Nood)reparaties leiden vaak tot grotere problemen
  Het komt regelmatig voor dat een klacht optreedt over een lekkage waar vervolgens een (nood)reparatie voor wordt uitgevoerd. Helaas richt de noodreparatie zich dan vooral op het gevolg, en minder op de oorzaak van de lekkage. Hierdoor komen lekkages terug of verergeren zelfs.
 • Tijdig onderhoud kan lekkage problemen voorkomen
  Een belangrijke reden van het ontstaan van lekkage is achterstallig onderhoud. Denk hierbij aan het niet tijdig vervangen van kitafdichtingen bij dilataties van galerijbeplating of balkonplaten, verouderde loodslabben of het simpelweg niet reinigen van dakgoten en/of hemelwaterafvoeren.
 • Goede detaillering bij bouwdeelrenovaties voorkomt lekkage
  Bij de renovatie van een bepaald bouwdeel, bijvoorbeeld bij de vervanging van kozijnen, worden kozijnen verwijderd en nieuwe kozijnen geplaatst. Als daarbij de bestaande waterkeringen worden vervangen kan het voorkomen dat de waterkeringen met andere bouwdelen niet meer goed op elkaar aansluiten. Met later lekkage tot gevolg. Zo bleek bij een recent onderzoek dat na vervanging van een volledige gevelvullende pui lekkages ontstonden bij hevige regenval. Een verouderde loodslabbe bij de dakaansluiting was niet vervangen. Via die loodslabbe kon hemelwater toetreden op de tweede waterlijn van het dak. Voorheen werd dit water afgevoerd via de waterkering van het oude kozijn. De waterkering in de nieuwe gevelpui sloot echter niet goed aan op de tweede waterlijn. Het water kwam daardoor op de bovendorpel van het kozijn en liep via de stijlen naar beneden. De lekkage trad op in zowel de slaapkamer (1e verdieping) en de woonkamer (begane grond) doordat het water via het gevelvullende element door kon stromen. Men dacht aan lekkages in het gevelelement zelf, terwijl een niet goed uitgevoerde aansluiting met oudere bouwdelen de oorzaak was.

Bouwkundige lekkages zijn altijd te herleiden naar een combinatie van gebrekkig onderhoud, bouwdeelrenovaties, foutieve detaillering en (nood)reparaties.

Hoe kunt u lekkages voorkomen?

Uit onze praktijkervaring blijkt dat met onderstaande adviezen veel lekkages vooraf zijn te voorkomen:

 • Zorg voor een goede meerjaren onderhoudsplanning en laat kritische aansluitingen monitoren en op tijd vervangen door een deskundige partij. Maak hemelwaterafvoeren en dakgoten jaarlijks schoon.
 • Als niet alles maar alleen bepaalde bouwdelen worden gerenoveerd, is het opzetten van een goede werkomschrijving noodzakelijk. Daar moet uitdrukkelijk aandacht worden besteed aan hoe waterkeringen tussen oude en nieuwe bouwdelen op elkaar moeten aansluiten. Bepaal in het werk (via destructief onderzoek vooraf) hoe detailleringen zijn uitgevoerd en ga niet uit van bestaande tekeningen. Vaak zijn detailleringen anders gemaakt dan getekend.
 • Laat kritische details controleren op een juiste toepassing van waterkeringen en slabben om water buiten de constructie te houden.
 • Voer geen (nood)reparaties uit die alleen het gevolg aanpakken. Onderzoek hoe het water überhaupt in de constructie komt en pak de lekkage bij de bron aan.

Uiteraard kan Cauberg Huygen u adviseren op het gebied van detailleringen en bouwdeelrenovaties om problemen te voorkomen. Ook kunnen wij de oorzaak van uw lekkage achterhalen en hiervoor de verbetermaatregelen adviseren. U kunt ons bereiken door te mailen naar [email protected].

Menno Spierenburg smoelenboek

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Menno Spierenburg MBA